Spring over hovedmenu

Flere fridage i træk reducerer smerter hos medarbejdere med fysisk arbejde

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 13-12-2023

To sammenhængende fridage giver lager- og bygningsarbejdere 13% færre smerter i ryggen. Det viser et ph.d.-projekt, hvor forskere har undersøgt, hvordan arbejdsdage og fridage påvirker medarbejderes smerter, træthed og stress.

De fleste kender nok til at have behov for en pause på sofaen efter en lang arbejdsuge – og det kan især være vigtigt for medarbejdere med fysisk krævende arbejde.

I en ny ph.d.-afhandling fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) slår forsker Rúni Bláfoss fast, at to sammenhængende fridage potentielt kan mindske smerter i ryggen markant blandt lager- og bygningsarbejdere. Han har undersøgt, hvilken betydning arbejds- og fridage kan have:

- Planlægning af arbejdsugen påvirker intensiteten af smerter i ryggen, træthed i kroppen og stress. Resultaterne viser, at smerter i ryggen gradvist faldt med 10% efter én fridag og 13% efter to fridage.

Det sætter en tyk streg under, hvor vigtig planlægning af arbejdsugen er i forhold til restitution hos medarbejdere med fysisk krævende arbejde, siger Rúni Bláfoss og fortsætter:

- Det kan have stor betydning positiv for medarbejderes arbejdsevne. Færre smerter i kroppen mindsker nemlig risikoen for langvarigt sygefravær, forklarer Rúni Bláfoss.

Derudover viser resultaterne, at både træthed i kroppen og mental stress faldt efter én enkelt fridag.

Rygsmerter reduceres, når arbejdsugen organiseres

En anden forskningsartikel fra ph.d.-projektet viser, at lagerarbejdere, der løfter mere end fem tons på én arbejdsdag, udvikler 11% mere intense rygsmerter sammenlignet med lagerarbejdere, der løfter under 500 kilo på en arbejdsdag.

Det tyder ifølge Rúni Bláfoss på, at der er meget at vinde ved bedre organisering og planlægning, da det både gavner medarbejdernes sundhed og potentielt virksomhedens produktivitet:

- Bedre organisering af arbejdet kan fx være, at der tages højde for, hvordan løftemængden fordeles mellem medarbejderne i planlægningen. I det her tilfælde kunne det være, at opgaver med løft bliver mere jævnt fordelt imellem medarbejderne. På den måde bliver færrest mulige medarbejdere udsat for fysisk overbelastning, og dermed mindskes risikoen for både smerter og sygefravær.

Resultater fra studiet

Arbejdsdage:

  • Smerter i ryggen steg med 16% efter tre sammenhængende arbejdsdage.
  • Træthed i kroppen steg med 19% og stress steg med 9% efter én arbejdsdag. Niveauerne forblev stabile i tre arbejdsdage.

Fridage:

  • Smerter i ryggen faldt gradvist med 10% efter én fridag og 13% efter to fridage.
  • Træthed i kroppen faldt med 17% og stress faldt med 8% efter én fridag.

Figur der viser, hvor meget rygsmerter falder efter hhv. 1 og 2 fridage.
Figur 1: Rygsmerter målt på en skala fra 0-10 før og efter sammenhængende fridage. I figuren betyder ”0 fridage”, at alle medarbejdere har arbejdet i minimum tre sammenhængende arbejdsdage.

Figur 2: Medarbejdernes rygsmerter intensiveres i takt med flere daglige løft.
Figur 2: Medarbejdernes rygsmerter intensiveres i takt med flere daglige løft.

Om studiet

Studiet om arbejds- og fridage tager udgangspunkt i besvarelser fra 158 lager- og bygningsarbejdere fra forskellige arbejdspladser, som i tre uger modtog spørgsmål om smerter, træthed og stressniveau før og efter arbejde – også på fridage. I studiet om daglige løftemængder blev spørgsmålene om smerter, træthed og stress sammenholdt med daglige løftemængder blandt 85 lagerarbejdere. De daglige løftemængder er objektive data fra lagrenes logistiksystemer, som indeholdt informationer om, hvor mange kilo hver lagerarbejder løftede per dag.

Projektet blev støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs de videnskabelige artikler

Nyheden er opdateret med linket til Rúni Bláfoss' ph.d.-afhandling den 2. marts 2024.

For mere information

Kontakt Forsker Rúni Bláfoss eller Professor Lars L. Andersen, begge fra NFA.