Spring over hovedmenu

Lydhistorier skal bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 24-04-2024

Kan nye læringsrum og lydhistorier, der taler til sanser og følelser, bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø? Det er forskere fra bl.a. NFA ved at undersøge.

”Jeg er nede i hullet. Der er mørkt. Jeg kan se, jorden begynder at revne, og jeg tager saven og begynder at save.”

I baggrunden hører man små klumper af jord rulle ned i hullet, og lidt senere jord, der skrider. Og så bliver lyden af trafikstøj, maskiner og kolleger meget fjern – næsten som om der er trukket en tung dyne hen over hullet.

”Jeg kan slet ikke røre mig. Jeg er klemt fast. Jeg går i panik. Jeg tænker bare på at komme op.”

Beskrivelsen stammer fra en lydhistorie, som medarbejdere og ledere oplevede gennem de høretelefoner, de fik udleveret på en workshop i forskningsprojektet ’LYT: Lydhistorier som arbejdsmiljøintervention’.

Formålet med projektet er at videreudvikle, afprøve og evaluere et forløb, der oprindeligt er udviklet af firmaet Safesounds. Målet er at forbedre sikkerhedsklimaet og samarbejdet om sikkerhed og arbejdsmiljø mellem medarbejdere og ledelse på virksomheder fra ulykkestunge brancher. Forløbet strækker sig over godt en måned og omfatter fire faser:

 1. Planlægning. Drejebogen for forløbet etableres ved et møde, hvor man udvælger ansvarspersoner og deltagere, afstemmer forventninger samt diskuterer mulighederne for at integrere erfaringerne i eksisterende arbejdsmiljøpraksis
 2. Refleksionsworkshops med henholdsvis ledere/funktionærer og medarbejdere fra arbejdspladsen, hvor lydhistorien spiller en vigtig rolle til at tale om arbejdsmiljøudfordringer
 3. En handlingsworkshop med repræsentanter fra hver refleksionsworkshop, hvor arbejdsmiljøudfordringer drøftes, prioriteres og mulige løsninger findes
 4. Forankring. Erfaringerne fra workshops etableres i den eksisterende arbejdsmiljøpraksis lokalt og centralt.

Hvorfor lydhistorier?

Forskning tyder på, at budskaberne fra undervisningen forankres bedre hos deltagerne, hvis de bliver engageret eller følelsesmæssigt involveret. Det kan man bl.a. gøre ved at bruge fortalte historier – som fx lydhistorier.

Via høretelefoner er deltagerne i workshoppen sammen med lydhistoriens hovedperson – en kollega fra samme branche – der indleder fortællingen ved at sidde rundt om morgenbordet med familien. I lydhistorien bliver lytteren taget med ind på arbejdspladsen og er med til at gennemgå dagens arbejdsopgaver på morgenmødet. Hovedpersonen bliver bl.a. sat til at løse et problem med en spildevandsledning uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Det betyder, at lytteren kommer helt tæt på, da et jordskred ender med at begrave hovedpersonen, som heldigvis overlever.

- Flere af deltagerne på workshoppen bliver følelsesmæssigt berørt af lydhistorien, og det kendetegner også de lydhistorier, som vi har afspillet for ansatte fra arbejdspladser, der arbejder med renovation eller udfører løfteopgaver med kran, fortæller Jeppe Lykke Møller, postdoc på NFA og projektleder for forskningsprojektet.

- Lydhistorien bringer deltageren ind i en situation, hvor de selv skaber billeder fra deres egen hverdag, og den aktiverer deres egne erfaringer og giver dem lyst til at tale om et emne, som ellers berøres med en vis distance i mange af de her typer arbejde. Ved at designe forløbet på den måde, som underviser Kenn Carlsen fra Safesounds har gjort, mærker de, at deres erfaringer er vigtige, at de ikke er alene, og de får lyst til at byde ind med forslag til, hvordan disse situationer kan opstå i deres eget arbejde. Og så kan vi sammen finde ud af, hvordan de kan forebygges.

Du kan høre en bid af lydhistorien sidst i denne nyhed.

Kort om interventionen

Seks arbejdspladser inden for anlægsarbejde, dagrenovation og betonarbejde har deltaget i projektets fire faser målrettet alle medarbejdere samt ledelse og funktionærer.

Lydhistorierne indgik i fase to – en refleksionsworkshop, hvor ledelse, funktionærer og medarbejdere i løbet af 1½ time taler sammen om sikkerheden på deres arbejdsplads. Herefter skriver en forsker de berørte temaer op på væggen og gennemgår dem med deltagerne. På den efterfølgende handlingsworkshop diskuterer deltagerne de sikkerhedsmæssige temaer, og de udvælger de temaer, der er vigtigst at arbejde videre med.

Efter de to workshops mødes forskergruppen med arbejdspladserne for at samle op på erfaringerne fra forløbet, og tale om, hvordan arbejdspladserne selv kan arbejde videre med at gennemføre og følge op på de konkrete indsatser, de nåede frem til gennem forløbet.

Det næste halve års tid modtager Jeppe Lykke Møller og hans kolleger løbende resultater fra arbejdspladserne, som skal analyseres. Forskerne forventer at kunne offentliggøre de endelige resultater fra projektet i starten af 2025.

Projekt er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og bliver gennemført i samarbejde mellem Safesounds, der oprindeligt har udviklet forløbet og produceret en lydhistorie for hver af de tre brancher, samt forskere fra NFA, Regionshospitalet Gødstrup og Tampere Universitet i Finland.

Kontakt

Postdoc Jeppe Lykke Møller, NFA

Hvad viser forskningen?

Projektet tager afsæt i den eksisterende viden, som bl.a. viser, at

 • forskellige faktorer har indflydelse på, om der sker en arbejdsulykke - fx tidspres, om ledelsen deltager i arbejdsmiljøarbejdet og er med til at planlægge arbejdet, om medarbejderne har indflydelse på planlægningen af arbejdet, samt hvordan ledelse og medarbejdere prioriterer sikkerhed.
 • indsatser for at mindske risikoen for ulykker har størst effekt, når der er opbakning til dem både på ledelsesgangen og i skurvognen, når der bliver fulgt op på indsatserne, og når indsatserne er tilpasset arbejdspladsen og de forhold, arbejdet bliver udført under.
 • sikkerhedskurser sjældent har en varig mærkbar positiv effekt på sikkerhedskulturen, hvis de ikke gennemføres sammen med andre initiativer.
 • arbejdsmiljøarbejdet sjældent inddrager medarbejderne direkte.
 • budskaber og pointer fra undervisning forankres bedre, når undervisningen aktiverer deltagerne, eller de bliver følelsesmæssigt involveret i emnet. Man kan fx aktivere deltagerne ved at inddrage historier om hændelser, der allerede er en del af hverdagen på arbejdspladsen.

Om sudiet

Projektet videreudvikler, afprøver og evaluerer en arbejdsmiljøindsats, som er udviklet af Safesounds. Målet er at afdække, hvordan indsatsen påvirker sikkerhedskultur, arbejdsmiljøarbejde og ulykker i tre brancher. Forskerne har netop afsluttet forløbene på arbejdspladserne, og de vil i den kommende tid formidle projektet på følgende måde:

 • Præsentere projektet på Arbejdsmiljøforskningsfondens (AMFF’s) konferencen den 8. maj (deltagelse er gratis).
 • Afholde endagskursus for arbejdsmiljøprofessionelle om/i at anvende metoden.
 • Oprette en hjemmeside for projektet, hvor man kan finde:
  • de tre lydhistorier fra projektet målrettet anlægsarbejde, dagrenovation og betonarbejde
  • Manual til at gennemføre forløbet på egen arbejdsplads
 • Videnskabeligt formidle projektets resultater gennem videnskabelige artikler oa.