Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’ (AH2018) er den fjerde måling af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Resultaterne af undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018' tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljøet i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af knap 38.000 beskæftigede.

Målgruppen er alle med interesse for arbejdsmiljø

Resultaterne af undersøgelsen vil først og fremmest blive brugt til overvågning, analyser og forskning om arbejdsmiljøet i Danmark.

NFA har tidligere gennemført AH-undersøgelser i henholdsvis 2012, 2014 og 2016. Over 100.000 personer har nu deltaget i undersøgelserne. NFA har analyseret svarene fra deltagere i 2018 og sammenlignet med svarene fra de personer, der deltog i de tidligere år.

Læs notaterne om Arbejdsmiljø og Helbred 2018

Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred.

Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred 2018
Notat udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Offentliggjort 31. januar 2019. 

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2018
Notat udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Offentliggjort 31. januar 2019.

Resultaterne fra 'Arbejdsmiljø og Helbred' fra 2012 til 2018 findes på Arbejdstilsynets hjemmeside i en visualisering, hvor det er muligt at finde resultaterne og foretage egne analyser. Se resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2020'.

Spørgsmål om undersøgelsen

Fra 2019 har Arbejdstilsynet overtaget opgaven med overvågning af arbejdsmiljøet fra NFA. Har du spørgsmål vedrørende undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred' gennemført i perioden 2012-2018 kan du kontakte NFA. Har du spørgsmål til den nye tilsvarende undersøgelse fra 2021 og fremad ”NOA-L”, skal du kontakte Arbejdstilsynet på telefon 7012 1288 og email at@at.dk