Dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

Dokumentationen er udarbejdet af forskere fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) efter opdrag fra Arbejdstilsynet. Grænseværdirapporterne er kvalitetssikret af Arbejdstilsynets videnskabeligt kvalitetsudvalg.

Du kan downloade grænseværdirapporterne fra nedenstående liste.