Dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

Dokumentationen er udarbejdet af forskere fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) efter opdrag fra Arbejdstilsynet. Grænseværdirapporterne er kvalitetssikret af Arbejdstilsynets videnskabeligt kvalitetsudvalg.

Download grænseværdirapporterne fra nedenstående liste:


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00