Medarbejdernes egne løsninger mindskede smerterne

De udfordringer i arbejdsmiljøet, som den enkelte medarbejder selv kan løse, er tilsyneladende lettere at gennemføre sammenlignet med udfordringer, som skal løses på team- og ledelsesniveau. Samtidig har det en positiv effekt på medarbejderens smerter. Det viser en undersøgelse på 6 plejehjem i Region Hovedstaden.

Hvilke udfordringer oplever medarbejderne i deres arbejde på plejehjem? Hvilke løsninger er der behov for? Og i hvilken grad bliver løsningerne gennemført? Det har en gruppe forskere fra NFA undersøgt i et projekt, som godt 400 medarbejdere og ledere på 6 forskellige plejehjem i Region Hovedstaden har deltaget i.

Formålet med projektet var at undersøge, om bedre forebyggelseskompetencer på arbejdspladsen kan forebygge og mindske forekomsten og konsekvenserne af smerter blandt plejepersonalet.

Undervisningsforløb og faste dialogmøder

Forskerne gennemførte et undervisningsforløb for ledere og medarbejdere. Her fik deltagerne redskaber og metoder til at

  • lette kommunikationen om arbejdsmiljø og smerter
  • skabe rammerne for en konstruktiv dialog om forebyggelse af smerter.

Efter forløbet indførte plejehjemmene korte, faste møder hver 3. uge mellem lederen og hver enkelt medarbejder. Mødet tog udgangspunkt i en forskningsbaseret dialog-guide, som de fulgte via en tablet.

På mødet skulle medarbejderen fortælle lederen om en konkret arbejdsmiljø- eller sundhedsudfordring, han eller hun oplevede på jobbet. Derefter skulle de to sammen lægge en plan for at løse problemet. På det efterfølgende møde vurderede medarbejderen, i hvilken grad planen var gennemført og udfordringen løst.

Overraskende resultater af indsatsen

Resultaterne fra dialogen mellem lederne og medarbejderne viste bl.a., at de fleste udfordringer skulle løses på et andet organisatorisk niveau. Fx fortalte medarbejderne om udfordringer med organisering og planlægning af arbejdsopgaverne, som blev kategoriseret som en organisatorisk udfordring. Disse udfordringer kunne i stedet løses på team-niveau gennem bedre kommunikation mellem ledere og medarbejder eller i hele teamet.

Resultaterne viste også, at det var lettere at løse de udfordringer, hvor den enkelte medarbejder selv skulle løse problemet sammenlignet med at nå frem til brugbare løsningsforslag på team- og ledelsesniveau.

Løbende målinger af medarbejdernes smerteniveau viste, at indsatserne var med til at mindske smerterne blandt personalet - især hos den del af personalet, som rapporterede om den højeste grad af smerter. Det smittede også af på sygefraværet, som faldt blandt dem, der reporterede at have smerter.

Særligt fokus på travlhed

Overordnet set viser resultaterne, at travlhed og arbejdspres er et udbredt problem blandt plejepersonalet.

Medarbejderne oplevede, over halvdelen af de udfordringer, de havde i hverdagen, skulle løses på ledelses- og organisationsniveau. Det drejede sig ofte om manglende bemanding, planlægning og organisering af arbejdsopgaverne og manglende indflydelse på arbejdet, travlhed og forstyrrelser.

Løsningen på problemerne med travlhed handlede ofte om at ændre arbejdsstillinger, eller at blive bedre til at planlægge og kommunikere med ledere og kollegaer om arbejdet. Viden fra dette projekt kan måske inspirere andre til at løse deres udfordringer med travlhed i SOSU-branchen.

Du kan læse mere om resultaterne for projektet i den nyligt publicerede artikel her