Ideer til at tilrettelægge arbejdet sundere i ældreplejen

Et nyt idekatalog fra NFA giver inspiration til at tilrettelægge arbejdet i ældreplejen på en måde, så man bliver sundere af at udføre det. Nøglen er at skabe den rette balance mellem fysisk hvile, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

Se idekataloget

Mange medarbejdere i ældreplejen har smerter og dårligere helbred end resten af befolkningen, ligesom en stor andel må forlade arbejdsmarkedet før tid. Men små ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne kan ifølge forskere fra NFA, måske være med til at ændre på dette.

Det handler om at tilrettelægge kerneopgaverne på en måde, så man får den rette balance mellem hvile, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen. På den måde vil opgaverne i sig selv gavne medarbejdernes sundhed, siger Maja Vilhelmsen, videnskabelig assistent, der står bag det nye idekatalog.

Forskerne kalder det Guldlok-princippet, fordi det handler om, at der hverken må være for meget fysisk krævende arbejde, og heller ikke for lidt, men derimod lige tilpas af begge dele henover hele arbejdsdagen.

Udgangspunkt i kerneopgaven

Idekataloget indeholder konkrete ideer til, hvordan man kan få mere bevægelse ind i kerneopgaven. Eksempler på dette kan være erindringsdans, at køre tur med borgerne i en rickshaw eller at gå og cykle i løbet af arbejdsdagen. Fysisk hvile kan fx handle om at sidde ned, når man spiller banko eller spise med sammen med borgerne. Variationen får man ved at indføre mere hyppige skift mellem perioder, hvor medarbejderne hviler (fx sidder ned) og bevæger sig (fx går i rask tempo, cykler eller går på trapper)

- Hvile skal i denne sammenhæng ikke forveksles med pause. Mange medarbejdere i ældreplejen går rigtig mange skridt hver dag og for den gruppe kan det være godt at få lagt nogle aktiviteter ind, hvor de kan sidde lidt ned. Modsat er er der andre, der sidder meget ned, for dem kan det være godt med mere bevægelse, understreger Maja Vilhelmsen.

Del af et større projekt

Idekataloget er er en del af et større projekt, hvor man undersøger Guldlok-princippet i flere forskellige brancher, eksempelvis blandt pædagoger i børnehaver og industriarbejdere.

Du kan læse mere om Guldlok-princippet på nfa.dk/Goldilockswork

Yderligere oplysninger

Maja Vilhelmsen, videnskabelig assistent, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00