Seks tips til at forebygge ulykker blandt unge

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2. nov 2016 - Af Ida Marie Winge

Hvorfor kommer relativt mange unge ud for en arbejdsulykke? Og hvad kan man gøre for at skabe en forebyggelseskultur, der modvirker tendensen? Det gav seniorforsker Johnny Dyreborg et bud på ud fra de seneste års forskning i unge og arbejdsmiljø på et gå-hjem-møde på NFA.

Det er en myte, at hovedårsagen til, at mange unge kommer ud for en arbejdsulykke, er, at de er unge og overmodige. Forskning viser, at unges høje placering i ulykkesstatistikkerne handler om flere årsager. Det fortalte Johnny Dyreborg, der er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til et gå-hjem-møde om unges arbejdsmiljø.Han gennemgik de seneste års forskning om unges arbejdsmiljø, som viser, at det i høj grad også handler om de typer af jobs, de unge udfører, at mange unge har et manuelt arbejde, og at de arbejder på skæve tidpunkter af døgnet, dvs. uden for fast dagarbejde. Unge vurderer også i højere grad end resten af befolkningen, at ulykker er en normal del af arbejdet.

Seks råd til bedre forebyggelse blandt unge

På baggrund af forskningen fremlagde Johnny Dyreborg seks råd til at skabe en bedre forebyggelseskultur for unge:

  1. Fokuser i højere grad på unges arbejde, end på den unge.
  2. Involver unge medarbejdere og inviter dem med  i arbejdsmiljøarbejdet.
  3. Tilknyt en mentor til de unge medarbejdere, som kan være en rollemodel for at gøre arbejdet sikkert og godt de første år.
  4. Vis at sikkerhed er den vigtigste kvalitet i at udføre et godt arbejde.
  5. Vis i praksis at sikkerhed er vigtigt for arbejdspladsen – uformel læring i det praktiskearbejde er formegentlig meget vigtigere end introduktion og oplæring.
  6. Forebyggende indsatser skal rettes mod arbejdspladsen, ikke den unge.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Johnny Dyreborg Seniorforsker Johnny Dyreborg


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00