Illustation af interaktion mellem mennesker og robotter

Nye animationsvideoer om robotter i ældreplejen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 14. mar 2018 - Foto: Foto: NFA

Det er ikke helt let for medarbejdere i ældreplejen at anvende nye teknologier. Derfor er det vigtigt, at ledelsen har en strategi for at uddanne og opkvalificere medarbejderne, så de nemt kan bruge den nye teknologi og koble den til kerneopgaven. Det viser ny forskning fra NFA, der danner rammen om to nye animationsvideoer.

Velfærdsteknologi er en integreret del af plejesektoren i dag. Det drejer sig fx om loftlifte, vend-let-senge og vaske-tørre-toiletter i ældreplejen. 

En rapport fra december 2017 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser, at det kan være svært for medarbejderne at bruge den nye teknologi. Bl.a. det at skulle koble teknologierne til kerneopgaven, der er at yde pleje og omsorg til borgerne. 

De nye teknologier er dog blevet et vilkår, og det har en betydning for arbejdsmiljøet. 

Kom i gang med en strategi

Forskningen viser, at teknologierne fungerer på plejehjemmene, når ledelsen har lavet en veludviklet strategi for indførelsen af dem. Strategien skal netop være koblet til kerneopgaven, for ellers kan det være vanskeligt at komme i gang med at indføre og bruge den nye teknologi.

- Der er åbenlyse fordele ved at bruge teknologierne, når det gælder om at aflaste personalet i det fysiske arbejdsmiljø på plejehjemmene. Men teknologierne kan blive udnyttet endnu bedre, end de gør, siger Jeppe Ajslev, som er post doc og hovedforfatter til rapporten. Han har dog et enkelt forbehold: 

- I mange tilfælde kan teknologierne styrke de ældres evner til at klare dagligdags gøremål. Men i de tilfælde, hvor teknologierne ledsages af krav om øget effektivitet og tidspres, kan de komme til at ødelægge oplevelsen af mening i arbejdet.

Se de to nye videoer

Animationsvideoerne bygger på nogle af rapportens fund ved at fokusere på velfærdsteknologier som et vilkår og på implementeringen af dem.

1. En hverdag med teknologi

Velfærdsteknologi kan vække følelser som glæde, frustration og forvirring hos medarbejderne. Det er blevet et vilkår i ældreplejen, men det kræver, at ledelse og medarbejdere lærer at bruge teknologierne rigtigt. Se videoen 'En hverdag med teknologi'

2. Hils på lederen Bjarne!

Den nye teknologi skal også implementeres på arbejdspladserne. Så hvad er det vigtigt at have fokus på? Se videoen 'Hils på lederen Bjarne'

Læs mere om SOSU-forskningen på NFA

SOSU-forskningens helt egne projektsider.

Læs hele rapporten

Rapporten bygger på gruppeinterview med

  • 25 medarbejdere i ældreplejen og 
  • 8 ledere og mellemledere i ældreplejen.

Forskerne har undersøgt, hvordan teknologierne modtages og implementeres på plejehjemmene, og hvordan det påvirker plejepersonalets arbejdsmiljø og faglige identitet.

Yderligere oplysninger

Post doc Jeppe Ajslev, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00