Privatlivspolitik, sikker post, databeskyttelse og cookies

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - NFA, er ansvarlig for dette netsted. NFA lever op til den danske Databeskyttelseslov og EU's databeskyttelsesforordning.

I databeskyttelsessammenhæng er NFA den dataansvarlige. Der indsamles ikke personoplysninger via netstedet med mindre man selv aktivt angiver sine personoplysninger via en kontaktformular, en tilmeldingsformular eller en e-mail til NFA’s hovedpostkasse.

Cookies

Netstedet benytter cookies. Den eneste personoplysning, der registreres er IP-adressen – læs mere om cookies i afsnittet Detaljer om brug af Cookies.

Tilmeldingsformular

Tilmelder man sig et arrangement hos NFA vha. en tilmeldingsformular, så vil alle persondata, der angives ifbm. tilmeldingen blive slettet så snart arrangementet er gennemført. 

På tilmeldingsformularen kan man vælge, at blive orienteret om fremtidige arrangementer hos NFA. I så fald gemmes kontaktinformationerne på en mailingliste hos NFA. Man kan altid trække sin tilmelding tilbage vha. et afmeldingslink i de fremsendte e-mails.

Tilmelder man sig NFA’s nyhedsbrev via en formular på hjemmesiden opbevares tilmeldingsinformationerne indtil abonnementet opsiges. Man kan altid trække sin tilmelding tilbage vha. et afmeldingslink i de fremsendte e-mails.

E-mail til NFA’s hovedpostkasse

Skriver man til NFA’s hovedpostkasse vil forespørgslen blive besvaret, hvorefter henvendelsen og eventuelle persondata vil blive slettet. I tilfælde af at henvendelsen er omfattet af journaliseringspligt, vil man modtage direkte orientering herom via e-mail.

Sikker post

Du kan kommunikere sikkert med NFA via digital post eller sikker e-mail. Hvis du har behov for at kommunikere sikkert med os - fx hvis du vil sende os personfølsomme oplysninger - kan du enten bruge digital post eller sende os en sikker e-mail.

Send Digital Post

Som ansat i en virksomhed eller offentlig institution kan du skrive til os fra virksomhedens digitale postkasse på virk.dk. Som borger kan du bruge Digital Post på borger.dk eller e-Boks

Send sikker e-mail

Du kan også sende NFA en sikker e-mail, som er krypteret med NemID til adressen: nfa@nfa.dk.

Det kan ske gennem et almindeligt e-mail-program eller et særligt system, hvis du er ansat i en virksomhed eller myndighed. Bruger du et e-mail-program, skal det være sat op til sikker e-mail, og du skal bruge NFA's It's certifikat til at kryptere e-mailen.

For at hente NFA's It's certifikat skal du besøge medarbejdersignatur.dk og søge på e-mailadressen nfa@nfa.dk.

Deling af informationer

Jobansøgninger sendt til NFA’s hovedpostkasse videresendes til BM’s centrale HR-afdeling og slettes derefter i NFA’s system. Tilmeldinger til NFA’s nyhedsbrev håndteres i Peytz’ nyhedsbrevssystem, der er placeret i Europa. Derud over deler NFA aldrig dine personoplysninger med andre. 

Detaljer om brug af Cookies

Vi anvender tracking cookies til trafikmåling og statistikker over brugen af vores websites. Det gør vi, fordi vi gerne til levere den bedst mulige oplevelse til brugerne af vores portal og kampagnesites. 

Når du besøger et af vores websites bliver der lagret en cookie i din browser – denne cookie indeholder følgende data:

 • Browsertype
 • Operativsystem
 • IP-adresse
 • URL-adresse på siden, du besøger
 • Tidspunkt, siden er besøgt på
 • Har du fulgt et link fra en anden hjemmeside til nfa.dk, registrerer cookien hvor du kom fra
 • Skærmopløsning

En IP-adresse betragtes som en personlig information, men derudover er du anonym som bruger af vores websites. 

Det vil sige, at vi ikke automatisk registrerer nogen oplysninger, som kan identificere dig og ikke søger at kombinere cookie-informationerne med informationerne fra andre kilder.

Flere detaljer

I bilag 1 til privatlivspolitik, databeskyttelse og cookies uddybes nedenstående punkter:

 1. Vi er den dataansvarlige. Hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af personoplysningerne
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet

Hent Bilag til privatlivspolitik, databeskyttelse og cookies