Whistleblowerordning

NFA er omfattet af Beskæftigelsesministeriet whistleblowerordning.

Beskæftigelsesministeriet har en koncernfælles whistleblowerordning, som også omfatter Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Ordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af Beskæftigelsesministeriets opgaver.

Nuværende, tidligere og endnu ikke ansatte på NFA samt samarbejdspartnere kan bruge ordningen til at oplyse om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af Beskæftigelsesministeriets opgaver.

Læs mere om ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.