NFA medarbejderoversigt

Direktionen


Ledelses- og kommunikationssekretariatet


Sekretariatet


Arbejdsmiljøøkonomi


Ergonomisk arbejdsmiljø og Muskel Skelet Besvær


Kemi og mikrobiologi


Psykosocialt arbejdsmiljø


Sikkerhedskultur og arbejdsulykker


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00