Tværgående forskning

tværgående forskning topillustration

Tværgående forskning

Sygefravær, seniorer og unge er eksempler på emner, som flere forskningsområder på NFA forsker i.

Nogle job- og aldersgrupper på det danske arbejdsmarked har flere forskellige samtidige udfordringer i deres arbejdsmiljø, og det afspejler NFA’s forskning inden for de fem strategiske forskningsområder.

Sosuassistenter og –hjælpere er et godt eksempel på det. De oplever generelt deres arbejde som meningsfuldt, og at det giver arbejdsglæde samtidig med, at arbejdet kan være både fysisk og psykisk krævende i en grad, så en stor andel af dem må forlade arbejdsmarkedet før tid. Der er derfor brug for viden og værktøjer, der kan bidrage til at styrke deres arbejdsmiljø på flere forskellige områder.

Sygefravær er et andet eksempel på et emne, som forskellige forskningsområder på NFA har højt på agendaen. I 2017 havde lønmodtagere i Danmark i gennemsnit 8,5 sygedage. Hvis det tal skal ned, er der brug for vidt forskellige indsatser alt efter jobgruppe.

Her på siden kan du dykke ned i fire tværgående temaer, som NFA prioriterer i sin forskning – sygefravær, unge, seniorer og social- og sundhedsassistenter og –hjælpere.

Temaer indenfor tværgående forskning


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00