Videns-katalog om fysiske krav i arbejdet på byggepladsen

Murere og betonarbejdere udfører dagligt fysisk krævende opgaver, hvilket kan have konsekvenser for deres helbred både på kort og lang sigt. Nu kan ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø sætte præcise tal på, hvor krævende de specifikke arbejdsopgaver er.

Med dette videnskatalog kan arbejdsgivere og arbejdsmiljørepræsentanter blive klogere på, hvor fysisk krævende medarbejdernes opgaver er. På den måde kan de sætte ind over for de mest krævende arbejdssituationer ved eksempelvis at fokusere indsatsen på mere eller bedre brug af hjælpemidler eller omorganisering af arbejdsopgaverne.

Undersøgelserne er lavet på murere og betonarbejdere, der blev iført måleudstyr og videokamera under arbejdet.. Se videoerne eller download kataloget.

Forstå videns-kataloget

  • Grafikkerne i kataloget illustrerer, hvor stor en del af medarbejderens maksimale muskelstyrke de bruger på den specifikke arbejdsopgave.
  • 0 % betyder, at man slapper helt af i musklen, og 100 % betyder, at man bruger den fulde muskelkraft. Muskelbelastningen er målt for skuldrene og den nedre del af ryggen (også kaldet lænderyggen). Figuren til højre viser et eksempel for en ubelastet, stillestående person.
  • Undersøgelsen måler ikke belastningen af hele kroppen, men kun af ryg og skuldre. Formentlig belaster flere af arbejdssituationerne også håndled og albuer.
  • Der er ikke angivet grænser for, hvornår en belastning er let, moderat og meget belastende, da der fortsat mangler viden på dette område.

Skovle cement

Skub af trillebør

Deling af mursten

Muring

Jernbinding med tang

Bæring af materiel

Løft af materiel

Boring

Download kataloget

Download videns-kataloget i PDF format

Om projektet

Projektet ”Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen” er finansielt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere oplysninger

Mikkel Brandt Petersen


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00