Brug af hjælpemidler kan forebygge rygskader

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 19. mar 2014

Sundhedsmedarbejdere, der dagligt forflytter patienter, har markant større risiko for at få rygskader i forbindelse med arbejdet end deres kolleger, der ikke forflytter patienter dagligt. Konsekvent brug af hjælpemidler i arbejdet kan reducere risikoen med op til 40 procent, viser en ny undersøgelse.

Arbejdsskader i muskler og led opstår særligt, når sundhedsmedarbejdere skal håndtere patienterne rent fysisk. En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at daglige forflytninger af patienter i ældreplejen giver øget risiko for rygskader blandt kvindelige danske sundhedsmedarbejdere. Konsekvent brug af hjælpemidler begrænser derimod risikoen.

Rygskader er dyre for medarbejdere og samfundet

Arbejdsskaderne går oftest ud over ryggen. Prisen for skaderne er høj for både samfundet, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder, blandt andet som følge af kortere eller længere sygefravær. Det viser flere tidligere undersøgelser i både Danmark og udlandet.

Formålet med undersøgelsen var, at:

  • undersøge risikoen for, at sundhedspersonale pådrager sig en  rygskade i forbindelse med patienthåndteringer.
  • finde ud af, om brug af hjælpemidler til forflytninger er forbundet med færre rygskader.

Forskerne har spurgt til omfanget af rygskader på medarbejdere, der havde hhv.:

  • Mindre end 1 forflytning pr. dag
  • 1-2 forflytninger pr. dag
  • 3-10 forflytninger pr. dag
  • Flere end 10 forflytninger pr. dag

Blot 1-2 forflytninger dagligt øger risikoen med 66 procent

Når forskerne justerede tallene for livsstilsrisici som BMI, rygning og fysisk aktivitet i fritiden, så risikobilledet sådan ud:

  • 1- eller flere forflytninger om dagen gav medarbejdere 66 % større risiko for at pådrage sig en rygskade, end de medarbejdere, der udførte mindre end 1 forflytning pr. dag

Hjælpemidler nedsætter risikoen markant

Konsekvent brug af forskellige hjælpemidler til patienthåndtering havde en positiv effekt på risikoen for rygskader. De medarbejdere, der brugte forflytningshjælpemidler i hverdagen havde op til 40 % lavere risiko for rygskader. 

Alder og indflydelse på opgaver gavner  

Ældre medarbejdere med større indflydelse på arbejdsopgaverne havde en lidt lavere risiko for rygskader end deres yngre kolleger. Det kan muligvis skyldes, at de ældre medarbejdere har mere erfaring med at planlægge deres arbejde og gennem erfaringen har opnået bedre teknikker og færdigheder til at håndtere patientforflytningerne.

Projektet bag resultaterne

Resultaterne stammer fra projektet ’Arbejde i ældreplejen’.

Læs den videnskabelige artikel

Andersen LL, Burdorf A, Fallentin N, et al. Patient transfers and assistive devices: prospective cohort study on the risk for occupational back injury among healthcare workers [Epub ahead of print]. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 2013.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00