Fysisk træning sammen med kolleger på arbejdspladsen er mere effektivt end at træne hjemme

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 19. jan 2015 - Foto: Thomas Tolstrup

Fysisk træning sammen med kolleger på arbejdspladsen er mere effektivt til at nedbringe smerter i muskler og led, reducere brugen af smertestillende medicin og øge muskelstyrken end at træne hjemme. Det viser et nyt studie blandt 200 medarbejdere på danske hospitaler.

Hvilke træningsbetingelser er mest effektive?

Fysisk træning ser ud til at lindre smerter i muskler og led blandt forskellige jobgrupper. Det viser resultater af tidligere undersøgelser. Spørgsmålet er blandt andet under hvilke betingelser den fysiske træning skal foregå for at være mest effektiv. I et nyt studie har forskere fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøgt, hvilken effekt fysisk træning udført enten sammen med kolleger på arbejdspladsen eller hjemme har på smerter i nakke, skuldre og lænderyg. 

To grupper lavede fysisk træning på arbejdspladsen eller hjemme

200 kvindelige medarbejdere fra tre forskellige hospitaler deltog i undersøgelsen. Medarbejderne havde ved undersøgelsens start forskellige grader af smerter i muskler og led, og de blev tilfældigt inddelt i to grupper, som skulle træne i ti uger:

  • Den ene gruppe udførte fysisk træning sammen med kolleger i deres lokale hospitalsafdeling i arbejdstiden under vejledning af en træningsinstruktør. De brugte træningselastikker, kettlebells og træningsbolde. De blev opfordret til at træne fem gange ti minutter om ugen, og de gennemførte i gennemsnit to gange om ugen. Desuden blev de tilbudt fem coachingsessioner i grupper, hvor de bl.a. talte om deres forventninger til træningen, motivation, målsætninger, sund livsstil og om hvordan man opretholder en god træningsrutine.
  • Den anden gruppe udførte den fysiske træning i hjemmet udenfor arbejdstiden. De brugte træningselastikker og øvelser med kropsvægt, fx mavebøjninger. Medarbejderne blev opfordret til at træne i fem gange ti minutter om ugen, og de gennemførte i gennemsnit en gang om ugen.
  • Begge grupper fik målt graden af smerter i lænderyg, nakke og skuldre, brugen af smertestillende medicin og muskelstyrke i ryggen ved undersøgelsens start og efter ti ugers træning. De modtog desuden i mindre omfang ergonomisk vejledning i patienthåndtering og brug af hjælpemidler. 

Træning i fællesskab på arbejdspladsen er mest effektivt

1) I gruppen, der trænede sammen med kolleger på arbejdspladsen, blev målt følgende forbedringer: 

  • Intensiteten af smerter blev nedsat med 27 procent.
  • Brugen af smertestillende medicin blev nedsat med 29 procent.
  • Muskelstyrken i ryggen blev øget med 9 procent i gruppen, der trænede på arbejdspladsen.

2) I gruppen, der trænede hjemme, blev der målt en enkelt forbedring:

  • Muskelstyrken i ryggen blev øget med 5 procent.

Særligt godt resultat for medarbejdere med kroniske smerter

Ud af de 200 medarbejdere, som deltog i studiet, havde 97 kroniske smerter i lænderyggen eller i nakke/skuldre ved undersøgelsens start. For denne gruppe var ændringer i graden af smerter, brugen af smertestillende medicin og forbedringen i muskelstyrke endnu større end for de øvrige medvirkende, når de trænede i fællesskab på arbejdspladsen i forhold til at træne hjemme.

En måde at bevare muskelstyrke på

”Fra andre undersøgelser ved vi, at muskelstyrken falder og forekomsten af kroniske sygdomme stiger med alderen. Samtidigt forventes det, at alle bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor tyder resultaterne af vores undersøgelse på, at der kan være et potentiale i gruppebaseret træning på arbejdspladsen. Den forbedring på 9 procent i muskelstyrke, som vi så efter ti ugers træning, svarer omtrent til det tab, der naturligt sker over fem år, og derfor kan træning med kolleger på arbejdspladsen måske være en måde at vedligeholde eller øge muskelstyrken på i takt med at man bliver ældre”, siger ph.d. studerende Markus D. Jakobsen, der har været daglig projektleder på forsøget. 

Potentiale for at mindske ulighed i befolkningens sundhed

”Vi har tidligere vist, at styrketræning kan mindske smerter i muskler og led hos personer med både stillesiddende og fysisk krævende arbejde. Men der er en løbende diskussion om, hvorvidt træning skal foregå på arbejdspladsen eller i fritiden. Når vores nye undersøgelse viser, at træning sammen med kolleger på arbejdspladsen i arbejdstiden er mere effektivt end at træne hjemme, kan det blandt andet skyldes, at motiverede kollegaer kan få de andre med, når de er trætte eller umotiverede og få dem med, der ellers ikke ville træne i fritiden, men som kan have det største behov. Træning på arbejdspladsen sammen med kollegaer har derfor et stort potentiale for at mindske uligheden i befolkningens sundhed”, tilføjer professor Lars L. Andersen, der har haft ansvar for forsøget.

Læs den videnskabelige artikel

Jakobsen MD, Sundstrup E, Brandt M, Jay K, Aagaard P, Andersen LL. Effect of workplace- versus home-based physical exercise on musculoskeletal pain among healthcare workers: a cluster randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health Online-first-article. doi:10.5271/sjweh.3479

Læs en anden videnskabelig artikel

Denne artikel omhandler nogle af de elastikøvelser, der blev brugt i undersøgelsen
Evaluation of elastic bands for lower extremity resistance training in adults with and without musculo-skeletal pain.

Læs nyhed på dansk om evaluering af brugen af elastikøvelser på kontorarbejdsplads.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00