Lærerne oplever mindre støj ved akustisk renovering af klasselokalet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 4. dec 2015 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Thomas Tolstrup

For at nedbringe støjen i klassen gennemførte forskere en akustisk renovering på to folkeskoler i Aarhus. Lærerne oplevede derved mindre støj i klasserne, men renoveringen medførte ingen effekt på lærernes mentale træthed efter arbejde eller på stemmebåndet. Det kan der være flere grunde til, siger forsker bag undersøgelsen.

Støjen i klasseværelset er så høj, at den generer undervisningen. Det oplyser 64 procent af skolelærerne i Danmark i undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’. Kun få er dog opmærksomme på, at en del af støjen kan skyldes klasselokalets akustik og indretning. Store arealer med hårde overflader, der kaster lyden tilbage, gør det sværere at høre og forstå, hvad der bliver sagt i undervisningen. Det medfører, at både elever og lærere taler højere, og dette giver højere lydniveauer og kan opleves som generende eller forstyrrende støj. 

Akustisk renovering af 36 klasselokaler på to folkeskoler

I et videnskabeligt forsøg ville forskere fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, undersøge lærernes oplevelse af arbejdsmiljøet i klasseværelset på to folkeskoler i Århus. Der blev derfor opsat lyddæmpende plader og opslagstavler, som skulle ændre akustikken i klasseværelset og reducere efterklangtiden (se faktaboks) og dermed også nedsætte den generende støj. Det kaldes i fagsprog akustisk renovering. Forsøget involverede 102 lærere på to folkeskoler i Aarhus. 

I alt blev der lavet akustiske renoveringer i 36 klasseværelser, mens 31 klasseværelser forblev uændrede. Forskerne målte efterklangtiden og lydniveauet for aktiviteter i klassen før og efter renoveringen, og desuden målte de på lærernes oplevelse af støj, mental træthed efter arbejde og symptomer fra stemmebåndet, som fx hæshed og træthed i stemmen. 

Efterklangstiden – hvad er det? 


Efterklangstiden giver oplysninger om akustikken i et lokale. Efterklangstiden er den tid, det tager fra en lydkilde (fx et klap) stoppes, til lydniveauet er faldet med 60 decibel.

Mindre støj – men ikke mindre hæshed og mental træthed

Resultaterne viser, at den akustiske renovering medførte en mindre efterklangtid, og at det objektivt målte lydniveau fra aktiviteter i klasselokalerne i gennemsnit faldt med 2 decibel i de renoverede klasselokaler på begge skoler. Den akustiske renovering medførte desuden, at lærernes oplevede mindre støj i klasserne og rapporterede om mindre forstyrrelse fra støj, som stammede fra udstyr i klasseværelset. Derimod var der ingen signifikant effekt af renoveringen på lærernes stemmesymptomer, som fx hæshed i stemmen eller niveauet af mental træthed efter arbejdet.

Overraskende at vi ikke kan se en effekt på træthed

- Resultaterne bekræfter, at akustikken har betydning for lydniveauet i klasseværelset. På den baggrund kom det bag på os, at der ingen effekt var på lærernes mentale træthed efter arbejde og deres symptomer fra stemmebåndet. Vi har nemlig i en tidligere undersøgelse set, at der var en sammenhæng, siger seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA, som var projektleder for undersøgelsen.

Andre grunde til mental træthed end støj

Der kan dog være mange andre forhold på skolen end støjen i klasselokalerne, der gør, at lærerne bliver mentalt trætte efter arbejde, forklarer Jesper Kristiansen. 

-Fx var udfordringerne ved at håndtere inklusionen af elever med særlige behov noget, som optog mange lærere i løbet af undersøgelsesperioden. En anden mulig forklaring er, at de positive effekter af lavere lydniveauer på mental træthed og symptomer fra stemmebåndet først vil komme til udtryk efter længere tid, end det skoleår, som målingerne i undersøgelsen strakte sig over, slutter Jesper Kristiansen.

Læs den videnskabelige artikel

Kristiansen J, Lund SP, Persson R, Challi R, Lindskov JM, Nielsen PM, Larsen PK & Toftum J. The effects of acoustical refurbishment of classrooms on teachers’ perceived noise exposure and noise‑related health symptoms. J Int Arch Occup Environ Health 2015. DOI 10.1007/s00420-015-1077-3. 

Læs mere om undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014

Undersøgelsen er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og gennemføres hver andet år fra 2012-2012. 

Find alle resultaterne fra AH2014 på NFA’s hjemmeside. 

Fakta om projektet

Undersøgelsen blev gennemført i et samarbejde mellem:

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.
  • Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet, Sverige.
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø.
  • Akustik ApS.
  • AB Akustik ApS.
  • Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00