Sofa på recept til stressede kvinder

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 14. okt 2015 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Colourbox

Kvinders stresshormon stiger, når de kommer hjem fra arbejde, mens mændenes falder. Så derfor kan der være brug for at ordinere sofa på recept til disse kvinder. Det sagde ledende overlæge Ane Marie Thulstrup fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus på et heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover.

I dag kommer der typisk lige så mange mænd som kvinder til de arbejdsmedicinske klinikker, hvor man tidligere så flere mænd end kvinder. Men lidelser og diagnoser er derimod ikke jævnet ud. 80 procent af kvinderne kommer med stress og psykiske lidelser sammenlignet med kun 20 procent af mændene, mens smerter i muskler og led er næsten ligeligt fordel. 

Det fortalte Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge på arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital bl.a. i sit foredrag om arbejdsmiljøet set fra et arbejdsmedicinsk synspunkt på et heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø, før, nu og fremover på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 30. september 2015. 

Kvinder har stress efter arbejdstid

Kønsforskellen slår også igennem, når det gælder målinger af stressniveauet hos kvinder og mænd fortalte Ane Marie Thulstup og gav et eksempel fra en af hendes undersøgelser:

-På Volvo-fabrikkerne målte vi både på de kvindelige og mandlige lederes indhold af nor-adrenalin i urinprøver. Nor-adrenalin er et hormon og en indikator for stress. Resultaterne viste, at niveauet af noradrenalin steg hos kvinderne, når de kom hjem fra arbejde, mens niveauet faldt hos samtlige mænd. Så måske skal kvinder have ordineret sofa på recept for at koble af efter arbejde, sagde Ane Marie Thulstrup til de mange tilhørere i salen.

Kvinders arbejde undervurderes

Kvinder er ofte usynlige i arbejdsmiljøforskningen, fortalte Ane Marie Thulstup og henviste til resultater fra en af verdens førende kapaciteter indenfor kønsforskningen, den canadiske professor Karen Messings forskning:

-Karen Messings resultater viser, at man underestimerer kvinders arbejde på mange områder, for eksempel indenfor rengøringen. Det traditionelle er, at mændene kører rengøringsmaskinerne, mens kvinderne udfører selve den fysiske rengøring. Kvinderne vil derfor rapportere om mere muskel- og skeletbesvær end mændene og vil derfor blive opfattet som svagere end mænd, forklarede Ane Marie Thulstup.

Mange forskningsstudier er desuden baseret på undersøgelser af unge, raske mænd, ikke på kvinder, og ikke gravide, og det vil sige, at der, hvor man ekstrapolerer sine resultater og tror, at de gælder alle, der begår man en fejl. Og disse fejltolkninger findes i mange eksisterende studier, fortalte Ane Marie Thulstrup:

-Et eksempel på en mulig fejlkilde er fx det værktøj, som kvinder bruger på arbejdspladserne. Det passer ikke nødvendigvis til hende, fordi højden og muskelkraften hos mænd og kvinder generelt er meget forskellige. Men det er der ikke taget højde for i undersøgelserne, selvom vi har vidst det i mange, mange år.

Svært at sammenligne arbejdsmiljøet hos de to køn

-Når kvinderne indfinder sig hos os på den arbejdsmedicinske klinik i Århus, har de ofte flere smerter i bevægeapparatet end mændene. Men det er normalt svært at sammenligne de to køn, fordi de laver noget forskelligt på arbejdsmarkedet, forklarede Ane Marie Thulstup.  

Men på et område kan vi umiddelbart sammenligne, og det er blandt malere, da der er flere kvinder i branchen. Arbejdsmedicinske forskere undersøgte derfor en gruppe malere, og det viste sig, at de mandlige og kvindelige malere lavede det samme arbejde og derfor blev udsat for samme belastning, men at kvinderne skulle bruge ca. 30 procent flere kræfter end mændene.

Mere fokus på kønnet i forskningen

Endelig har forskningen vist, at risikoen for at falde ud af arbejdsmarkedet er større for de mennesker, der kommer ind med stress end for dem, der kommer med muskel- og skeletbesvær. Der er simpelthen flere med stress, der er sygemeldt to år efter de kom med problemet, og flere der falder helt ud af arbejdsmarkedet, forklarede Ane Marie Thulstrup 

Alt i alt kan man sige, at smerter i muskler og led og stress fylder rigtig meget på de arbejdsmedicinske klinikker, men at det går langsomt med at få udviklet forebyggende løsninger på området. Hvis det virkelig skal rykke, skal der mere fokus på kønnet i forskningen, sluttede Ane Marie Thulstrup.

Yderligere oplysninger om heldagsmødet om kvinders arbejdsmiljø

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.

 

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00