Kvindelige rengøringsmedarbejder

Objektive målinger af fysiske arbejdskrav, kapacitet og helbred viser betydelige ubalancer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 8. mar 2016 - Af Anne-Mette Holm - Foto: Colourbox

Ansatte i rengørings-, industri- og transportbranchen har store udfordringer med at få helbred, fysiske arbejdskrav og egen fysiske kapacitet til at gå op. Det gælder især medarbejdere over 50 år, viser ny NFA-rapport.

Ved hjælp af bevægelsessensorer og målinger af puls har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført præcise og objektive målinger af de fysiske arbejdskrav i henholdsvis rengørings-, industri- og transportbranchen. 

Hidtil har forskernes viden om fysiske arbejdskrav, fysisk kapacitet og helbred hos kortuddannede medarbejdere i manuelle erhverv primært været baseret på usikker selvrapporteret information. Formålet med dette projekt har været at fremskaffe præcis information fra objektive målinger ved at bruge ny teknologi båret af deltagerne over flere dage. Projektet giver et mere præcist billede af, hvordan balancen er mellem de fysiske krav på arbejdspladsen og medarbejdernes fysiske kapacitet.

- Vi er lykkedes med både at udvikle, validere, afprøve og indsamle objektiv information, og den viden det giver os, er meget brugbar i forhold til fremtidige forebyggende indsatser. Og det viser resultaterne af vores målinger, at der er et stort behov for, siger professor Andreas Holtermann, der er en af forskerne bag rapporten. 

Hovedresultater fra de tre brancher

I alt fik 677 medarbejdere målt deres bevægelser, kropspositioner og puls over flere dage. Fordelt på de tre brancher så nogle af resultaterne således ud:

Rengøring 

 • Arbejder i gennemsnit 20 min. om dagen med ryggen kraftigt foroverbøjet
 • 91 % står og går i mere end 75 % af deres totale arbejdstid, og de går i gennemsnit over 10.000 skridt i arbejdstiden
 • 55 % arbejder dagligt med en pulsbelastning over det anbefalede niveau
 • 56 % havde et kondital under det anbefalede i forhold til deres køn og alder
 • 72 % sagde, at smerter hæmmede dem i at udføre fysisk krævende arbejdsopgaver. 

Industri

 • Arbejder i gennemsnit 6 min. om dagen med armene løftet over skulderhøjde, og næsten 30 min. med armene løftet over 60 grader
 • 37 % af arbejder dagligt med en pulsbelastning over det anbefalede niveau
 • 69 % havde et kondital under det anbefalede i forhold til deres køn og alder
 • 60 % sagde, at smerter hæmmer dem i at udføre fysisk krævende arbejdsopgaver. 

Transport

 • 67 % havde et kondital under det anbefalede i forhold til deres køn og alder
 • 21 % sidder eller ligger ned i mere end 75 % af arbejdstiden
 • 47 % arbejder dagligt med en pulsbelastning over det anbefalede niveau
 • 46 % sagde, at smerter hæmmer dem i at udføre fysisk krævende arbejdsopgaver
 • 67 % havde et kondital under det anbefalede i forhold til deres køn og alder.   

Særligt ældre har store udfordringer

Forskerne så en betydelig ubalance mellem de objektivt målte fysiske krav og fysiske kapaciteter blandt medarbejdere over 50 år. Derudover havde mange af dem smerter, der påvirkede udførelsen af deres arbejde meget.

- Vi kan se, at mange medarbejdere i alle tre brancher – og særligt medarbejdere over 50 år - har store udfordringer med deres helbred, lav fysisk formåen og samtidig høje fysiske arbejdskrav. Det viser, at der er behov for målrettede indsatser, hvis det skal være muligt for mange af dem fortsat at være i arbejde indtil efterløns- og pensionsalderen, siger Andreas Holtermann.

I alt deltog medarbejdere fra 15 virksomheder i undersøgelsen.

Hent rapporten

Vil du læse hele rapporten, kan du hente den gratis her.

Objektivt målte fysiske arbejdsevnekomponenter blandt medarbejdere inden for rengøring, industri og transport. 

Fakta om projektet

Projektet er en del af satspuljeprogrammet ’Nye veje til at øge arbejdsevnen blandt udsatte grupper’.

Formålet med satspuljeprogrammet var at demonstrere,

 1. hvordan det er muligt at forbedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem øget inddragelse og deltagelse af udsatte grupper i indsatser på arbejdspladsen.
 2. hvordan disse indsatser kan øge de ansattes arbejdsmarkedstilknytning gennem at reducere det langvarige sygefravær og den førtidige tilbagetrækning.

Læs den videnskabelige artikel

Jørgensen MB, Korshøj M, Lagersted-Olsen J, et al. Physical activities at work and risk of musculoskeletal pain and its consequences: protocol for a study with objective field measures among blue-collar workers. BMC Musculoskeletal Disorders 2013;14(213)

Artiklen er frit tilgængelig (open access).

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann 

 

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00