Sygefravær blandt mobbede kan skyldes stress og søvnproblemer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 17. okt 2016 - Af Annemette Grant Larsen

Når man mobbes på jobbet, kan man blive stresset og få søvnproblemer. Og det forklarer en del af sygefraværet blandt ansatte, der oplever mobning. Det viser ny forskning.

Ansatte, der føler sig mobbede på jobbet, er mere syge end andre. Det dokumenterer to nye undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Københavns Universitet.

Som noget nyt har forskerne undersøgt, om mobning fører til stress og problemer med at sove, og om det kan være med til at forklare sygefraværet.  Det kan det, viser undersøgelserne. 13 procent af langtidssygefraværet skyldes nemlig stress og 13 procent skyldes søvnproblemer.  

Og det er interessant ud fra et sundhedsfagligt synspunkt, mener professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Åse Marie Hansen. Hun står bag den ene af undersøgelserne, som har fokus på sammenhængen mellem mobning, stress og sygefravær.

- Det er vigtigt at vide, hvordan mobning påvirker os, så vi kan hjælpe bedst muligt. Undersøgelsen peger på, at nogle vil have glæde af behandling mod stress for at komme videre efter mobning. Og det er nyt, siger hun.

Dobbelt så meget langtidssygefravær

De to undersøgelser har kigget på langtidssygefraværet blandt ansatte, der oplever mobning. Det drejer sig om sygefravær på mere end 30 dage.

Undersøgelserne slår fast, at ansatte, der føler sig mobbede, er meget mere væk fra jobbet end andre.  Mobbede har cirka dobbelt så meget langtidssygefravær som andre. Og samtidig viser undersøgelserne, at 11 procent er udsat for mobning dagligt, ugentligt, månedligt eller af og til. Det svarer til 1 ud af 10.

- Mobning er meget dyrt. Både for samfundet, arbejdspladsen, kolleger og den udsatte. Derfor skal vi have fokus på forebyggelse, men også på at hjælpe dem, der har været udsat for mobning, siger Åse Marie Hansen.

Hvordan mobning ellers påvirker os, og hvordan resten af langtidssygefraværet kan forklares, ved forskerne ikke. Men de kan pege på, at mobning kan have konsekvenser i form af søvnproblemer og stress, og at det er en del af forklaringen bag sygemeldingerne.

Men det er ikke sådan, at stress og problemer med at sove tilsammen kan forklare 26 procent, eller en fjerdedel, af det samlede langtidssygefravær blandt de mobbede. Tallene kan nemlig ikke lægges sammen:

- Er man stresset, sover man dårligere, og kan man ikke sove, kan man blive stresset. Så tingene hænger sammen. Men som noget nyt har vi prøvet at finde ud af, hvad det egentligt gør ved os, når vi oplever mobning, siger Åse Marie Hansen.

Tænk ressourcer ind

I undersøgelsen om mobning, stress og sygefravær er 4.500 ansatte, som har følt sig mobbet inden for det seneste år, blevet spurgt til fire tegn på stress.  De har blandt andet svaret på, hvor ofte de har følt sig uden indflydelse på væsentlige ting i deres liv i løbet af de seneste fire uger. Eller hvor ofte de har oplevet medgang i løbet af de seneste fire uger. Og samtidig har forskerne fulgt sygefraværet et år efter, de har følt sig mobbet. 

7.650 beskæftigede, som har oplevet mobning på jobbet, har været med i undersøgelsen om mobning, søvnproblemer og sygefravær. De er blandt andet blevet spurgt til seks forskellige tegn på dårlig søvn. I den undersøgelse har forskerne fulgt sygefraværet i to år, efter mobningen fandt sted.

Og den ny viden er vigtig at huske på i indsatser over for dem, der har oplevet mobning. Det mener lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Kirsten Nabe-Nielsen, der står bag den anden undersøgelse, som har fokus på mobning, søvn og sygefravær.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er det, der foregår på arbejdspladsen, der er problemet, men at mobningen kan udvikle sig til fx dårlig søvn. Det kan gøre det sværere for den person, det er gået ud over at få gavn at de indsatser, der bliver sat i gang, siger hun. 

Om undersøgelserne

To nye undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet har kortlagt sammenhængen mellem mobning, stress, søvnproblemer og sygefravær. 

Undersøgelserne bygger på data fra forskellige kilder. Oplysninger om mobning, stress og søvnproblemer er hentet fra det såkaldte PRISME-projekt , der en stor dansk undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og helbred. Projektet er gennemført blandt ansatte i Århus Kommune og Århus Amt/Region Midtjylland.  Oplysningerne om sygefravær stammer fra forskningsregistret over Sygedagpenge og Sociale ydelser, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag.

Undersøgelsen om mobning, søvnproblemer og sygefravær trækker desuden på oplysninger fra projektet ‘Samarbejde og arbejdsklima -Forebyggelse af mobning og konflikter på arbejdspladsen’, der er en  undersøgelse blandt 3.363 medarbejdere på 60 offentlige og private arbejdspladser i Danmark . Det er ikke de samme, som er med i de to undersøgelser, men der kan godt være personer, som er med i begge undersøgelser.


Hvad er mobning? 

De to undersøgelser om sammenhængen mellem mobning, søvn, stress og sygefravær bygger på Arbejdstilsynets definition af mobning: 

´Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.´


Læs mere om mobning på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Læs de videnskabelige artikler

Nabe-Nielsen K., Gryderup M., Lange T., Andersen J., Bonde J., Conway P., Garde A, Høgh A., Kaerlev L., Rugulies R., Hansen Å. The role of poor sleep in the relation between workplace bullying/unwanted sexual attention and long-term sickness absence. [Epub ahead of print]. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2016. DOI: 10.1007/s00420-016-1136-4

Grynderup M., Nabe-Nielsen K., Lange T., Conway, Bonde J., Francioli L., Garde A., Kaerlev L., Rugulies R., Vammen M., Høgh A., Hansen Å.Does Perceived Stress Mediate the Association Between Workplace Bullying and Long-Term Sickness Absence? [Epub ahead of print]. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2016. Doi: 10.1097/JOM.0000000000000750

Yderligere oplysninger 

Professor Åse Marie Hansen  

Lektor, Kirsten Nabe-Nielsen

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00