Mand der skærer træ ned

Hvor meget arbejder danskerne?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 27. sep 2018 - Af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Foto: Colourbox

Danskernes arbejdstid reguleres primært i overenskomster, og arbejdstiden har udviklet sig meget de seneste 100 år.

Arbejdstiden har altid været et af de centrale punkter i overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Og rammerne for danskernes arbejdstid har udviklet sig betydeligt i de seneste fire generationer. I år 1900 var den ugentlige arbejdstid 60 timer ifølge overenskomsterne i jern-industrien. I dag er det sådan, at den normale ugentlige arbejdstid er fastsat til 37 timer i langt de fleste overenskomster på det private og offentlige arbejdsmarked. Og sådan har det været siden 1990.

Danmarks Statistik har i november 2017 offentliggjort et analysenotat (se linket nedenfor), der vurderer, hvor meget tid, danskerne egentlig bruger på arbejde. En af konklusionerne er, at den gennemsnitlige danske arbejdstid pr. beskæftiget er 34 timer om ugen, og at dette ligger lavt sammenlignet med de øvrige EU-lande. Men hvis man sætter den præsterede arbejdstid i forhold til hele befolkningen, så ligger den ugentlige danske arbejdstid over EU-gennemsnittet.

Dette er blandt andet udtryk for, at arbejdstiden er mere jævnt fordelt i den danske befolkning, mens arbejdstiden i en række andre lande er koncentreret på færre individer, som så til gengæld arbejder mere i gennemsnit end beskæftigede i Danmark.

Det hører med til dette billede, at den danske beskæftigelsesfrekvens er relativt høj, og danske kvinder har den tredjehøjeste beskæftigelse i EU. I analysenotatet konkluderes det også, at den gennemsnitlige arbejdstid i Danmark stort set har været uændret de seneste 20 år.

Hver femte dansker rapporterer at arbejde mere end 40 timer om ugen i deres hovedbeskæftigelse

I spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udarbejder hvert andet år, bliver et bredt udsnit af den arbejdende danske befolkning spurgt om en række spørgsmål vedrørende deres arbejdsmiljø, blandt andet deres arbejdstid.

Som det fremgår af nedenstående figur angiver 21 pct. af de adspurgte, at de arbejder mere end 40 timer om ugen i deres hovedbeskæftigelse. Det typisk angivne timetal er dog 37 timer, hvilket 34 pct. af de adspurgte angiver at bruge på arbejdet ugentligt.

Lastbilchauffører er den jobgruppe, der i undersøgelsen rapporterer at arbejde mest i deres hovedbeskæftigelse. I gennemsnit rapporterer lastbilchaufførerne at arbejde 45 timer ugentligt. De øvrige jobgrupper, der ligger højt i selvrapporteret gennemsnitlig arbejdstid, ses nedenfor.

Læs mere i analysenotatet fra Danmarks Statistik

Weiskopf VS, Naur M, Drescher M og Holm ML. DST-analyse. Er den danske arbejdstid lav?

Yderligere oplysninger

Forskningschef Peter Linde, NFA.

Temanyhedsbrev om lange arbejdstider og helbred

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om lange arbejdstider og helbred udsendt torsdag den 27. september 2018.

Læs hele temanyhedsbrevet her.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00