Gravid kvinde på arbejde

Over tre nattevagter i træk øger risikoen for svangerskabsforgiftning

Oprettet den 4. okt 2018 - Af Annemette Grant Larsen - Foto: Colourbox

Gravide, som har mere end tre nattevagter i træk, har større risiko for at få forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Svært overvægtige er særlig udsatte. Det viser ny forskning.

Er du gravid, er dit blodtryk en af de ting, der bliver tjekket løbende hos lægen og jordemoderen. Forhøjet blodtryk er nemlig et af de første tegn på svangerskabsforgiftning, som er en alvorlig tilstand for både mor og barn.

Nu viser ny forskning, at gravide, der har mere end tre nattevagter i træk, har 41 procent større risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning end gravide, som har færre nattevagter lige efter hinanden. Det gælder også, selv hvis den gravide bare én gang er på arbejde mere end tre nætter i træk i løbet af de første tyve graviditetsuger.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og den er en del af et større forskningsprojekt, PREGNIGHT, om helbredsrisici hos gravide, der arbejder om natten.  Undersøgelsen er gennemført blandt knap 19.000 gravide med skiftende arbejdstider, hvor nogle arbejder mest om natten og andre mest om dagen.

Der kan være tale om en væsentlig risiko

Læge og ph.d.-stipendiat Paula Hammer Bispebjerg Hospital, er en af forskerne bag undersøgelsen. Hun mener, der kan være tale om en væsentlig risiko:

- Resultaterne er markante, men vi kan først vurdere, om der er behov for at ændre de nuværende anbefalinger om natarbejde i løbet af graviditeten, når vi har de samlede resultater fra den del af projektet, hvor vi også ser på andre sygdomsudfald, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at gravide med mindre end én nattevagt om ugen i gennemsnit ikke har højere risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning end andre gravide, hvis de altså ikke på noget tidspunkt har over tre nattevagter i træk.

Svært overvægtige er særlig udsatte

Også andre forhold øger risikoen for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Kvinder med et BMI over 29 kg/m2 er særligt udsatte.  Undersøgelsen viser nemlig, at svært overvægtige kvinder har 4-5 gange så stor risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning, hvis de har mere end tre nattevagter i træk.

Det samme gælder, hvis de har mindre end 28 timer mellem en nattevagt og næste vagt, uanset om det er en nattevagt eller ej, eller hvis de har lange nattevagter på 12 timer eller længere - sammenlignet med overvægtige gravide, som kun arbejder om dagen.

Ikke bare ja eller nej til natarbejde


Professor ved NFA, Anne Helene Garde, der også har deltaget i undersøgelsen, hæfter sig ved, at undersøgelsen meget konkret peger på sammenhænge mellem tilrettelæggelsen af natarbejde og risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning.

- Vi har ikke bare undersøgt ja eller nej til natarbejde, men mere specifikt, om der kan være måder at tilrettelægge natarbejdet på, så gravide har mindre risiko for at få forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Resultaterne passer fint med de nuværende anbefalinger, fx om at man har så få nattevagter i træk som muligt, siger hun.  

Fakta om graviditet og blodtryk

Forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning forekommer hos cirka fem procent af alle gravide i Danmark (Kilde: Behrens Iet al.Risk of post-pregnancy hypertension in women with a history of hypertensive disorders of pregnancy).

For en del af kvinderne kommer blodtrykket ikke ned igen efter fødslen og bliver til en kronisk sygdom.

For højt blodtryk øger ikke bare risikoen for svangerskabsforgiftning, men kan også føre til en lang række andre sygdomme, fx hjerte-kar-sygdomme og blodpropper.

 

Om undersøgelsen


Undersøgelsen er gennemført blandt gravide med skiftende arbejdstider, der som en del af arbejdet har nattevagter. Den er gennemført blandt sygeplejersker, læger og andre hospitalsansatte og ansatte i den offentlige administration.  

Alle gravide i undersøgelsen er blevet henvist til et hospital af egen læge efter at have fået konstateret svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk. Det er blodtryk på over 140/90.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af oplysninger i Dansk Arbejdstidsdatabase, Landspatientregistret og Det Medicinske Fødselsregister.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Ramazzini Center og Århus Universitetshospital.


Læs den videnskabelige artikel

Hammer P, Flachs E, Specht I, Pinborg A, Petersen S, Larsen A, Hougaard K, Hansen J, Hansen Å, Kolstad H, Garde A, Bonde JP. Night work and hypertensive disorders of pregnancy: a national register-based cohort study. Scandinavian Journal of Work, Health and Environment, 2018. doi: 10.5271/sjweh.3728.

Læs mere

Om natarbejde og skiftende arbejdstider på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger

Læge Paula Hammer, Bispebjerg Hospital, paula.edeusa.cristina.hammer@regionh.dk, professor Jens Peter Bonde, Bispebjerg Hospital, jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk  eller professor Anne Helene Garde, NFA.