Resultater fra undersøgelsen 'Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2017' (VAI2017)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 17. sep 2018

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har for tredje gang gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger danske virksomheders arbejdsmiljøindsats. Resultaterne offentliggøres i dag i en rapport og i en ny visualisering.

Resultaterne af undersøgelsen 'Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2017' tegner et detaljeret billede af danske virksomheders håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer og konkrete indsatser. Analysen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er baseret på et spørgeskema, som er sendt ud til 8.100 arbejdspladser. Data er indsamlet i fjerde kvartal af 2017 og i første kvartal af 2018, og undersøgelsens resultater er opgjort på baggrund af svarene fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter.

Målgruppen er alle med interesse for arbejdsmiljø

Resultaterne af undersøgelsen vil først og fremmest blive brugt af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne. Men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for følge med i udviklingen.

NFA har tidligere gennemført VAI-undersøgelser i henholdsvis 2012 og 2014, og det er derfor muligt at følge udviklingen over tid for en række spørgsmål.

Læs rapporten om virksomheders arbejdsmiljøindsats 2017

Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljø 2017 – En spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladser i Danmark. NFA, 2018.

Læs resuméet af rapporten om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017

Resumé af rapporten 'Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljø 2017', NFA, 2018

Find alle resultaterne fra VAI2017 i en ny visualisering

De nye spørgeskemadata om Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2012-2017 findes på NFA’s hjemmeside i en ny visualisering, hvor det er muligt at finde alle resultaterne og foretage egne analyser.

Se visualisering af alle resultaterne i Tableau 

Yderligere oplysninger

Forskningschef Peter Linde, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00