Smerter i kroppen hos hver tredje lønmodtager

Oprettet den 30. aug 2018 - Af Kirsten Rydahl

Hver tredje lønmodtager har smerter flere gange om ugen, og godt 5 procent oplever, at smerter begrænser dem en del eller meget i deres arbejde. Det viser resultater fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016 (AH2016).

 

I den landsdækkende undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører, bliver lønmodtagere i Danmark spurgt om deres arbejdsmiljø og helbred.

Spørgsmålene drejer sig blandt andet om,

  • hvorvidt deltagerne har haft smerter inden for de seneste 3 måneder
  • om de i samme periode har været begrænset på deres arbejde på grund af smerter.

Herunder kan du se, hvad omkring 30.000 lønmodtagere svarede på disse spørgsmål 2016, hvor NFA gennemførte den seneste undersøgelse.

Smerter påvirker jobbet

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at godt hver tredje (35,6 procent) lønmodtager har haft smerter flere gange om ugen i de seneste 3 måneder, mens  1 ud af 20 lønmodtagere (5,5 procent) oplever at de begrænses i deres arbejde på grund af smerter.

Omfang af smerter i kroppen og begrænsning i arbejdet pga smerter - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Et stigende antal lønmodtagere oplever smerter

Andelen af lønmodtagere, som oplever smerter og begrænsninger på jobbet på grund af smerter, er steget fra 2012 til 2016. Det gælder især smerternes betydning for, om de kan udføre deres job. Her er andelen af lønmodtagere, der oplever at være begrænset i arbejdet på grund af smerter, steget fra 4,4 procent i 2012 til 5,5 procent i 2016.

Smerter i kroppen og begrænsning i arbejdet pga smerter tidsudvikling - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Mest udsatte brancher

Det er især lønmodtagere i branchen ’Installation og reparation af maskiner og udstyr’, som døjer med smerter i kroppen flere gange om ugen. Ifølge AH2016 gælder det over halvdelen (56,2 procent) af dem. På de næste pladser i top 5 er brancherne ’Frisører og anden personlig pleje’ og ’Døgninstitutioner og hjemmepleje’, hvor hhv. 47,6 og 47,0 procent af lønmodtagerne oplever smerter flere gange ugentligt efterfulgt af ’Slagterier’ og ’Træ og møbler’, hvor det gælder hhv. 46,3 og 46,2 procent af lønmodtagerne .

Smerter i kroppen for brancher - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

12,9 procent af lønmodtagerne i rengøringsbranchen oplever, at smerter begrænser deres muligheder for at udføre deres arbejde, mens det gælder for 10,5 procent af lønmodtagerne i branchen ’Slagterier’ og 10,2 procent af lønmodtagerne i branchen ’Færdiggørelse af byggeri’.

Begrænsning i arbejdet pga smerter for brancher - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Mest udsatte jobgrupper

Smerter i kroppen er mest udbredt blandt ’Frisører og kosmetologer’. Over halvdelen af dem (56,4 procent) har smerter flere gange ugentligt. Smerter er næsten lige så udbredt blandt ’Bygge- og anlægsarbejdere’ (52,1 procent) og ’Nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere’ (51,5 procent).

Smerter i kroppen for jobgrupper - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Smerter i kroppen begrænser især ’Malere’ i deres arbejde (20,9 procent), men også ’Produktionsmedarbejdere’ og ’Ejendoms- og rengøringsinspektører’ (hhv. 16,0 og 15,5 procent) oplever at være begrænset i arbejdet på grund af smerter.

Begrænsning i arbejdet pga smerter for jobgrupper - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Køn og alder

Flere kvinder end mænd oplever at have smerter flere gange ugentligt. I alt angiver 39,0 procent af de kvindelige lønmodtagere, at de har ugentlige smerter, mens det gælder for 32,3 procent af de mandlige lønmodtagere. Der er ingen forskel på andelen af kvinder og mænd (5,5 procent), der angiver, at de er begrænsede i arbejdet på grund af smerter.

Der er en tendens til, at andelen af lønmodtagere med smerter stiger, efterhånden som man kommer op i årene. Det gælder både for kvinder og mænd.

Smerter og begrænsning i arbejdet fordelt på alder og køn - tal fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016. Udarbejdet af Kailow Graphic A/S for Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Læs mere om resultaterne fra AH-undersøgelsen

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om smerter på jobbet

Læs hele NFA's temanyhedsbrev fra den 30. august 2018 om bedre håndtering af smerter på jobbet.

Yderligere oplysninger

Forsknings- og analysechef Peter Linde, NFA

  


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00