Gravid i græsset

Flere helbredsrisici for gravide med mere end 1 nattevagt om ugen

Oprettet den 23. apr 2019 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Colourbox

Gravide ansatte i sundhedssektoren med mere end 1 nattevagt om ugen har øget risiko for enten at miste deres foster eller blive syge. Det viser resultater af flere nye studier, som nu er samlet på et NFA-faktaark.

Gravide læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale på hospitaler med løbende nattevagter bliver udsat for en øget risiko for ufrivillig abort, forhøjet blodtryk/svangerskabsforgiftning og/eller øget risiko for at melde sig syge i forbindelse med natarbejde.

Det viser hovedresultaterne fra projekterne ’PREGNIGHT’ og ’Skiftearbejde og Helbred’, som er gennemført i et studie blandt cirka 20.000 gravide ansatte i de 5 regioner i Danmark i perioden 2007-2015.

Alle resultaterne er nu samlet på et nyt NFA-faktaark.

Mere specifikt viste hovedresultaterne, at gravide med mere end 1 nattevagt pr. uge har øget risiko for ufrivillig abort den efterfølgende uge, at gravide med mere end 3 nattevagter i træk har større risiko for at få forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning, og at svært overvægtige gravide er særligt udsatte.
Derudover fandt forskerne, at gravide har større risiko for at melde sig syge efter nattevagter, især nattevagter på over 12 timer, uafhængigt af andre faktorer som fx alder, jobtitel og socioøkonomiske status.

Sandsynligvis ingen øget risiko ved 1 nattevagt pr. uge

Resultaterne viser også, at 1 nattevagt pr. uge sandsynligvis ikke øger risikoen for ufrivillig abort. Endelig fandt forskerne, at op til 1 nattevagt pr. uge i gennemsnit i de første 20 graviditetsuger sandsynligvis ikke øger risikoen for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning, hvis man ikke har mere end 3 nattevagter i træk eller er svært overvægtig. Alt i alt er resultaterne ikke alene nye, de er også særligt troværdige:

-Vi anser resultaterne for meget troværdige, blandt andet fordi de er baseret på Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD), hvor vi har adgang til meget detaljerede informationer om de gravides arbejdstider i løbet af graviditeten. Det giver mulighed for at lave studier med et stærkere design end tidligere,siger professor MSO, Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Download NFA-faktaark om helbredsrisici for gravide med natarbejde


Faktaark nr. 69. Flere helbredsrisici for gravide med mere end 1 nattevagt om ugen, NFA, april 2019.

Læs tidligere nyhed om gravide og natarbejde


Gravide med to eller flere nattevagter om ugen har øget risiko for ufrivillig abort.

Yderligere oplysninger


Professor MSO Anne Helene Garde, NFA.