Brug af åndedrætsværn ved arbejde med nanomaterialer i laboratoriet Foto: Mikkel Østergaard 688x274

Klassisk forebyggelse virker også for nanomaterialer

Oprettet den 3. dec 2019 - Foto: Mikkel Østergaard

Nogle nanomaterialer er skadelige for mennesker, så det er vigtigt, at de ikke spredes i arbejdsmiljøet. Heldigvis virker de klassiske principper for forebyggelse af farlig kemi også i forhold til at håndtere nanomaterialer.

Den mest effektive måde at beskytte medarbejderne mod skadelige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet er naturligvis helt at undlade at bruge dem. Men det er ikke altid muligt, og så er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne er beskyttede og ikke bliver udsat for helbredsskadende stoffer. 

- De klassiske principper for at beskytte medarbejderne virker også, når det drejer sig om nanomaterialer. Er man nødt til at anvende et nanomateriale, som er skadeligt at indånde, er næste skridt at forhindre, at partiklerne spredes i arbejdsmiljøet. Forskningsresultater viser, at det kan man gøre ved at benytte velkendte metoder som effektiv udsugning eller at indkapsle støvende arbejdsprocesser, siger Keld Alstrup Jensen, der er professor i kemisk arbejdsmiljø på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).  

Men indkapsling kan nogle gange være en udfordring, og så må man finde en midlertidig løsning, indtil man har fundet en varig metode til at forhindre spredning af skadelige partikler i arbejdsmiljøet. Dansk Center for Nanosikkerhed har blandt andet undersøgt, hvilken betydning det havde på spredningen af partikler under skæring og slibning af en vindmøllevinge at indkapsle vingestykket i et telt af kraftigt plastik og tilkoble kraftigt filtreret udsug. Resultaterne viser, at metoden var meget effektiv til at forhindre spredning af partikler i nanostørrelse i lokalet.

Hvis alt andet ikke kan lade sig gøre, så er den sidste udvej at benytte personlige værnemidler som fx luftforsynet eller friskluftforsynet åndedrætsværn.

Små partikler kræver ekstra opmærksomhed

Det er vigtigt at være ekstra omhyggelig, når man arbejder med nanomaterialer. 

- Man skal sikre sig, at det udstyr mm., som man anvender på arbejdspladsen, er testet og har den dokumenterede effekt, når man anvender det i et arbejdsmiljø med partikler i nanostørrelse, siger Keld Alstrup Jensen.    

Det er fx vigtigt, at maskerne slutter helt tæt og er forsynet med de mest effektive filtre, når man anvender luftforsynet eller friskluftforsynet åndedrætsværn. En undersøgelse, som nanosikkerhedscenteret har bidraget til, viste, at turbomasker meget effektivt kan beskytte brugerne mod at indånde partikler i nanostørrelse. 

Og så skal man huske på, at nanopartikler er små og lette og følger luftstrømmene, så de spreder sig hurtigt i hele lokalet. Det er, som altid, ikke nok at beskytte den medarbejder, som arbejder med en støvende arbejdsproces. Kollegerne i den anden ende af rummet skal også beskytte sig mod nanopartiklerne, siger han.

Endelig er det vigtigt, at der er udarbejdet detaljerede arbejdspladsbeskrivelser, så medarbejderne ved præcist, hvordan de skal udføre deres arbejde på en sikker måde, og at de rent faktisk også følger dem til dagligt.

Læs mere

Læs mere om nogle af nanosikkerhedscenterets resultater i NFA's temanyhedsbrev om Dansk Center for Nanosikkerhed.

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA