Nyttig viden om danskernes arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. okt 2019

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har siden 2012 kortlagt danskernes arbejdsmiljø i en stor undersøgelse. Få et overblik over undersøgelsen og se, hvor du kan hente flere tal og fakta om danskernes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kortlægger danskernes arbejdsmiljø hvert andet år via en stor spørgeskemaundersøgelse, som kaldes 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' (AH). Undersøgelsen har været gennemført siden 2012, og spørgeskemaet er i hver undersøgelsesrunde sendt ud til mindst 50.000 lønmodtagere i Danmark i alderen 18-64 år.

'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' anvendes til at følge op på nationale målsætninger for arbejdsmiljøet og bliver brugt af en række myndigheder og organisationer samt til forskning i arbejdsmiljø.

Data fra undersøgelsen stilles gratis til rådighed som 'åbne data'. Det sker både via NFA’s hjemmeside og forskerordningen på Danmarks Statistik, hvor alle kan få adgang til de eksakte tal og frit gennemføre egne analyser.

Om 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018' 

I 2018 har NFA for fjerde gang kortlagt danskernes arbejdsmiljø. Spørgeskemaet blev sendt ud til 65.000 lønmodtagere og undersøgelsen fik en svarprocent på 60.
 
NFA har udarbejdet notatet 'Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred 2018', der beskriver fakta om danskernes arbejdsmiljø i perioden 2012 til 2018 med særlig med fokus på undersøgelsen i 2018.

Men hvad er der sket på de danske arbejdspladser mellem de seneste to undersøgelser i 2016 og 2018? Det sætter NFA fokus på i dette temanyhedsbrev.

Du kan også dykke mere ned i tallene på arbejdsmiljodata.nfa.dk. På denne hjemmeside er der resultater for over 100 arbejdsmiljøspørgsmål fordelt på branche, job, sektor, region samt køn og alder. Det er også muligt at se resultaterne fra de tidligere undersøgelser.  

Yderligere oplysninger 

Forsknings- og analysechef Peter Linde, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00