Reduceret fysisk anstrengelse medfører øget produktivitet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 21. mar 2019 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Istock

Medarbejdernes oplevelse af reduceret fysisk anstrengelse i arbejdet er forbundet med en øget produktivitet i virksomhederne over tid. Dette er det stærkeste resultat i en række analyser om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet, som er gennemført for første gang.

Et dårligt arbejdsmiljø kan gå ud over helbredet og har i så fald store omkostninger for både medarbejderne, virksomhederne og samfundet som helhed. Omvendt kan et godt arbejdsmiljø have en række positive virkninger på trivsel og helbred og bidrage til lavere sygefravær.
 
Der har i de senere år været stigende interesse for at se på, hvad et godt arbejdsmiljø betyder for virksomhedernes produktivitet. Nu har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med nationaløkonomiske forskere undersøgt sagen med udgangspunkt i data fra et stort antal private virksomheder på tværs af brancher i Danmark.

For tidligt med vidtgående konklusioner

-Sammenlignet med tidligere studier om arbejdsmiljø og produktivitet, der har brugt lignende analysemetoder, er projektet baseret på et langt større antal virksomheder end tidligere. Desuden er det første gang, at vi har påvist en sammenhæng over tid. Alligevel er det for tidligt at drage vidtgående konklusioner af resultaterne, siger chefkonsulent Otto Melchior Poulsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er hovedforfatter til rapporten.
 
Der er dog ét resultat, der står stærkere end de andre resultater, og det er, at en reduktion i medarbejdernes oplevelse af fysisk anstrengelse i arbejdet fører til øget produktivitet over tid. Resultatet gælder især for Bygge og anlæg og for Handel og transport:
 
-Dette resultat er det stærkeste resultat i hele rapporten. Og selvom det vil være en fordel at gennemføre flere studier, der undersøger og viser det samme, så vurderer vi allerede nu, at der kan være perspektiver i at gennemføre arbejdsmiljøindsatser, der reducerer medarbejdernes oplevelse af fysisk anstrengelse i arbejdet, siger chefkonsulent Otto Melchior Poulsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er hovedforfatter til rapporten.

Videreudviklede metoder

I projektet har forskerne videreudviklet metoder og statistiske modeller til at undersøge sammenhænge mellem forskellige aspekter af virksomheders arbejdsmiljø (se faktaboks) og produktivitet:

-Med de videreudviklede metoder har det for første gang været muligt at påvise, at ændringer i arbejdsmiljøet kan føre til ændringer i produktivitet og omvendt, at ændringer i produktivitet kan føre til ændringer i arbejdsmiljøet. Dette er en vigtig nyskabelse, som vil kunne bane vejen for en fremtidig forskning inden for arbejdsmiljøøkonomi.

Produktiviteten er defineret af OECD i rapporten

Produktivitet defineres i rapporten som virksomhedens værditilvækst pr. årsværk. Dette mål bliver anbefalet af OECD og er det mest anerkendte i nationaløkonomiske analyser. Det kan dog kun beregnes for private virksomheder. Kvaliteten af arbejdsmiljøet er målt på ni skalaer i rapporten:

 1. Virksomhedens prioritering af arbejdsmiljøet
 2. Sikkerhedskultur
 3. Kvantitative krav i arbejdet, fx tempo og deadlines
 4. Oplevelse af fysisk anstrengelse i arbejdet
 5. Ledelseskvalitet
 6. Rolleklarhed
 7. Indflydelse
 8. Retfærdighed
 9. Kollegial støtte

Fælles for de ni skalaer er, at man måler relativt generelle arbejdsmiljøpåvirkninger, som forskerne vurderer, er relevante for de fleste virksomheder på tværs af forskellige brancher.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem:

 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Højbjerre Brauer Schultz – Samfundsøkonomisk konsulenthus

Læs hele rapporten

Poulsen OM, Albæk K, Schultz EA, Nielsen SKN, Pedersen JM, Bay H. Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet En registerbaseret follow-up undersøgelse. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, 2018.
 

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00