Ny model for bedre forebyggelse af vold

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 13. dec 2019 - Foto: Foto: Colourbox

En gruppe forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning har gennem de sidste tre år afprøvet en ny metode til at forebygge vold på særligt udsatte arbejdspladser. Metoden kaldes Integreret Voldsforebyggelse.

På mange arbejdspladser er der en risiko for at blive udsat for vold eller trusler om vold. Risikoen er især stor de steder, hvor man arbejder tæt på udsatte borgere, fx psykisk syge og indsatte.

Seniorforsker Birgit Aust fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en del af forskerholdet bag projektet Integreret Voldsforebyggelse (IV), der igennem de sidste år har afprøvet en ny metode til at forebygge vold på en række særligt udsatte arbejdspladser i kriminalforsorgen og psykiatrien.

- Det er vigtigt med en konstant opmærksomhed på problemet, og at hele organisationen har fokus på det, siger Birgit Aust.

Effekterne af hidtidige indsatser for at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen er blandede, formentligt fordi indsatserne ofte er enkeltstående, mens de faktorer, der fører til vold, ofte er komplekse og handler om individuelle, arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Derfor skal alle niveauer inddrages i problemløsningen, siger Birgit Aust:

- Det, vi tilbyder i IV-projektet, er en ramme til at få ledelsen og medarbejderne på en arbejdsplads til at diskutere sammen, hvordan de bedst kan holde et løbende fokus på at forebygge vold. Det er derfor, vi kalder det ’integreret’ voldsforebyggelse, fordi det er vigtigt at få hele organisationen med.

Ingen enkle løsninger

Mange forebyggende initiativer og interventioner handler om at træne medarbejderne i forskellige teknikker, såsom de-eskaleringsteknikker etc., eller ændre på omgivelserne, så der fx er flere alarmer eller bedre gennemsyn i en bygning. Men forskning viser, at risikofaktorerne for vold og trusler er meget komplekse og skal findes på flere niveauer samtidig. Så for at få en effektiv intervention på en arbejdsplads, må man nødvendigvis favne en større helhed end blot at fokusere på enten medarbejderne eller omgivelserne.

Det betyder også, at der ikke er enkle løsninger på, hvordan man forebygger vold og trusler på den enkelte arbejdsplads.

- I vores projekt undersøger vi sammen med arbejdspladsen, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt i deres voldsforebyggelse. På baggrund af det støtter vi medarbejdere og ledelse i at udvikle forslag til forbedring. Når vi kommer ud til en arbejdsplads, tror nogle, at vi kommer med en løsning eller en metode, der kan løse deres problem nu og her. Men det gør vi ikke, for vi kender ikke arbejdspladsen, vi kender ikke patienterne, vi kender ikke arbejdsgangene etc. Men det gør de selv, medarbejderne og lederne, siger Birgit Aust.

Så projektet skal hjælpe medarbejdere og ledere til selv at kortlægge egen praksis for forebyggelse og komme med forslag til forbedring samt en plan for implementering. 

- Vi prøver at støtte arbejdspladserne i at integrere voldsforebyggelse endnu mere i kerneopgaven, dvs. at voldsforebyggelse bliver vævet ind i alle arbejdsopgaver. Det kan eksempelvis være, at man arbejder med en mere struktureret overlevering og kommunikation mellem skifteholdene på en psykiatrisk afdeling, så alle relevante informationer bliver givet videre, og man på den måde kan undgå nogle konflikter. Eller det kan også være at sammentænke voldsforebyggelse med andre vigtige målsætninger som fx mindre brug af tvang, fortæller Birgit Aust, og fortsætter:

- Så selv om det kræver, at man afsætter tid til indsatsen, prøver vi at støtte arbejdspladserne i at finde løsninger, som sparer tid på langt sigt, fx ved at man når flere mål ved hjælp af den samme indsats.

Forskerholdet er netop ved at afslutte de mange forløb på de i alt 13 afdelinger i kriminalforsorgen og psykiatrien, og de skal nu i gang med at analysere resultaterne og tilbagemeldingerne. Forskerne vil blandt andet undersøge, hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst spiller sammen med indsatsen. Erfaringer og resultater fra projektet vil blive brugt til at udarbejde praksisrettede redskaber til arbejdspladser, som vil arbejde med voldsforebyggelse.

De første resultater ventes offentliggjort i løbet af 2020.

Læs den videnskabelige protokol artikel om projektet, Design of a tailored and integrated violence prevention program in psychiatric wards and prisons

Vold og trusler om vold kan føre til:

  • Negative helbredsmæssige konsekvenser (symptomer på angst, depression, PTSD) 
  • Fysiske skader, der kræver medicinsk behandling
  • Negativ indvirkning på medarbejdernes tilfredshed med arbejdet, engagement, overvejelser om jobskifte samt arbejdspræstation.

Projekt Integreret Voldsforebyggelse


Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i et samarbejde mellem:

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
  • Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Birgit Aust, NFA

Læs hele temanyhedsbrevet om arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00