Ny forskning på vej om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Oprettet den 28. dec 2020

NFA er gang med flere forskningsprojekter, der skal give ny viden om, hvordan vi designer fremtidens byggearbejdspladser, så arbejdet bliver mindre belastende.

Exoskeletter – fremtidens hjælpemiddel?

Et af de nye forskningsprojekter, som NFA skal i gang med, handler om exoskeletters betydning for lager og bygningsarbejde. Exoskeletter er en ny teknologi, der kan bruges som hjælpemiddel af den enkelte medarbejder til at holde kroppen i en bestemt position eller gøre det mindre belastende at udføre den samme bevægelse igen og igen.

- Vi har oplevet en stor interesse for viden om exoskeletters indvirkning på den fysiske belastning under arbejdet, og hvordan man implementerer dem bedst muligt i praksis. Tidligere studier har primært fokuseret på at måle belastningen i et laboratorie, og de har ikke taget højde for den kompleksitet der er ude på arbejdspladserne. Det håber vi at kunne skabe mere viden om i løbet af de kommende år i projektet, siger forsker Mikkel Brandt Petersen, der er projektleder.

Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen?

Et andet nyt projekt handler om virtual design and construction. Projektet undersøger de muligheder og barrierer, som den nye softwareteknologi, VDC, rummer i forhold til at forbedre bygningsarbejderes arbejdsmiljø. 

Som det også fremgår af flere af de ovenstående oplæg, så gælder det, at jo tidligere der sættes ind i byggeriets faser, jo bedre kan der tages højde for arbejdsmiljø og sikkerhed, og jo før det proaktive blik på byggeprocessen kan aktiveres, des bedre fungerer forebyggelsen.

Virtual Design and Construction (VDC) er en fælles betegnelse for computerbaserede programmer, som potentielt gør det muligt for bygherrer, arkitekter, rådgivere og andre at indsamle digital viden og information om et konkret byggeri gennem hele byggeriets cyklus. Dette gælder lige fra starten på tegnebordet og til bygningen tages i brug. Projektet arbejder med, hvordan den indsamlede viden løbende kan anvendes til at skabe viden og overblik på tværs af faggrupper. Det kan eksempelvis handle om at skabe visuelt overblik over byggeprocessen, inden man går i gang, og om at dele viden mere effektivt på nye software platforme og om at lave digitale regler, der styrer designprocesserne, så de kan tage hensyn til arbejdsmiljøforhold.

Blandt arkitekter, konsulentfirmaer og byggefirmaer er der en forventning om, at VDC markant vil forandre den måde, man planlægger, leder og udfører bygningsarbejde på. Det er derfor vigtigt, at både forskning og praksis er med til at indhente viden om, hvordan man bedst indarbejder problematikker i forhold til arbejdsmiljøet i disse teknologier.

- Vi vil gerne undersøge, hvordan forskellige faggrupper i byggeorganisationen tænker arbejdsmiljøet ind, når de anvender VDC-teknologier. Eksempelvis projekterende, byggeingeniører, arbejdsmiljøprofessionelle, byggeledere, byggeformænd og medarbejdere, De nye software teknologier er netop én af de tendenser, der virkelig kan være med til at sætte fut under det planlægningsarbejde, der skal til for at forebygge ulykker og andre arbejdsmiljørisici i bygningsarbejde, siger Jeppe Ajslev, seniorforsker, NFA, der er projektleder.

Nøglen til at forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen er nemlig at tage højde for arbejdsmiljø og sikkerhed allerede i den tidlige planlægningsfase, når et projekt er på tegnebordet og så følge det løbende undervejs i byggeriets forskellige faser.

Læs mere om projektet 'Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?'

Yderligere oplysninger

Seniorforsker, Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, NFA

Forsker, Mikkel Brandt Petersen, NFA

Læs hele temanyhedsbrevet om nyere forskning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen