Nyt site giver viden og redskaber til at styrke trivsel på arbejdspladserne under coronakrisen

Et forskningsprojekt på NFA har undersøgt trivsel og betydningen af arbejdsfællesskaber under coronakrisen. Resultater fra projektet præsenteres på en ny hjemmeside, coronatrivsel.dk sammen med en række redskaber og gode råd til at hjælpe trivsel og opgaveløsning på vej i en ekstraordinær situation.

Coronakrisen har ændret arbejdslivet for mange medarbejdere og ledere. Nogle skulle fra den ene dag til den anden arbejde hjemmefra, mens andre skulle møde ind på arbejdet i en forandret verden. Men hvordan påvirkede det egentlig trivslen og arbejdsfællesskaberne? Og hvad kan medarbejdere, ledere og arbejdsfællesskaber gøre for at opretholde trivsel og opgaveløsning? Det undersøger forskere fra NFA i et projekt baseret på interviews med 116 ledere og medarbejdere i private virksomheder. 

Blandede oplevelser 

 - Vi har talt med flere ledere og medarbejdere, som har fået både trivsel og opgaveløsning til at fungere på trods af krisen. Flere taler om, at der især i begyndelsen af coronakrisen opstod en følelse af, ”man rykkede tættere sammen i bussen”. Det fortæller forsker og ph.d. Malene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er projektleder for forskningsprojektet ”Mental sundhed og arbejdsfællesskabet under coronakrisen”.

Men der var også ting, der var svære. Enkelte følte sig ensomme, at de var på konstant overarbejde eller, at de blev glemt af arbejdspladsen. Dem, der arbejdede hjemme, kunne opleve, at arbejdstid og privatliv flød sammen, mens dem der skulle møde ind på arbejdet, på den ene side næsten oplevede dette som en kærkommen lomme af normalitet i en verden i krise. Samtidig med at de på den anden side fortalte om en bekymring for at blive smittet. 

En hjælpende hånd til arbejdspladserne 

På mange arbejdspladser har man enten arbejdet hjemmefra eller under ekstraordinære forhold siden 12. marts, og derfor kan der nu være behov for få inspiration og have en dialog om, hvordan det egentlig går og for at få fyldt noget energi på tanken for at komme igennem vinteren. Energien kan være en anden nu, end den var i foråret, fremhæver Malene Friis Andersen. 

På baggrund af interviewundersøgelsen har forskerne udviklet en række redskaber, der kan bruges til at få taget hul på dialogen på arbejdspladsen. 

På den nye hjemmeside coronatrivsel.dk kan man derfor - ud over pointerne fra studiet og relevant viden fra andre forskningsstudier om coronakrisen - også finde redskaber og gode råd til, hvordan trivsel og opgaveløsning i arbejdet kan understøttes i en ekstraordinær tid som denne.

 - Vi håber, at arbejdspladserne vil gøre brug af redskaberne til at starte og gennemføre drøftelser af, hvordan det går og ikke mindst få øje på, hvad ledere, medarbejdere og kollegafællesskabet kan gøre for at opretholde den gode trivsel og opgaveløsning, siger Malene Friis Andersen. 

Besøg coronatrivsel.dk

Om undersøgelsen

Sitet er en del af forskningsprojektet ”Mental sundhed og arbejdsfællesskabet under coronakrisen”, hvor 116 medarbejdere og ledere er blevet interviewet under coronakrisen. Forskningsprojektet er støttet af Velliv Foreningen og gennemføres på og drives af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Aalborg Universitet.

Læs mere om projektet


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00