Proaktiv målsætning kan bidrage til bedre forebyggelseskultur

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 28. dec 2020

I et internationalt forskningsprojekt har man afprøvet en udviklingsproces, der inddrager forskere, faglige organisationer, og praktikere i at udvikle forslag til en række proaktive mål for sikkerhed, sundhed, og trivsel.

At arbejde med positive, proaktive mål handler om at fokusere på alt det, man gerne vil have i stedet for kun at have øjnene rettet mod at kontrollere og tælle ulykker og sygefravær.

- Det handler om at komme væk fra kun at sætte mål om reduktion i antallet af skader eller sygefravær til at se på, hvordan man kan måle på de processer, der sikrer, at vi får en mere sikker arbejdsdag. Det har stor betydning for, hvordan vi tænker og taler om arbejdsmiljø, siger Pete Kines, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Mål udviklet i samarbejde mellem forskning og praksis

I et internationalt projekt har forskere, parter og praktikere fra rundt om i verden, og på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, udviklet et koncept og en metode til, hvordan man kan arbejde med målsætning på sin egen arbejdsplads

- Metoden skal ses som inspiration til, hvordan man kan arbejde med proaktive mål. Hver virksomhed kan udvælge nogle specifikke mål, der giver mening for den virkelighed og den kontekst, de befinder sig i, og eventuelt videreudvikle deres egne mål, siger Pete Kines, der har deltaget i projektet.

Kan bruges af store og små virksomheder

En vigtig pointe, når man arbejder med proaktiv målsætning, er, at det skal være nemt at gå til og ikke kræve en masse store forkromede systemer, papirarbejde og skemaer for at komme i gang. Det er noget, der skal kunne måles løbende og regelmæssigt, og som giver en hurtigere indikation på, om der køres i den rigtige retning, fremhæver han.

- Eksempelvis ved at have et mål om, at man ikke kun bruger de daglige tavlemøder til at tale om opgaver og tidsplaner, men også til at tale om hvordan en høj grad af sikkerhed kan fastholdes, og hvordan risici kan håndteres. Eller at man måler på, hvorvidt der følges op og evalueres på løsninger identificeret ved sikkerhedsrunderinger. På den måde får man mulighed for at håndtere tingene i opløbet, før det går galt, siger Pete Kines.

Man kan arbejde med forskellige opgørelsesmetoder, afhængig af virksomhedens behov og kapacitet.

- Den lille virksomhed skal måske blot have et par enkelte ja/nej spørgsmål, den lidt større virksomhed kan have en skala fra 0-4, og den store virksomhed, der har kompetencer til at bearbejde data, kan lave en skala med frekvenser eller procentsatser, siger han.

Grundlæggende er formålet dog det samme. At flytte tankegangen væk fra fejl og mangler og over til at skabe fornyet fælles engagement og forpligtelse blandt ledere og medarbejdere omkring at skabe et bedre og mere sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Kort om Vision Zero

Vision Zero for arbejdsmiljø er en strategi, som omhandler den måde en virksomhed kan arbejde med sikkerhed, sundhed og trivsel på, hvor det handler mere om at sikre kvaliteten af processer og en systematik, snarere end at jagte et mål.

Figuren viser forskellen på den traditionelle tilgang til sikkerhedsarbejdet og den proaktive tilgang (Vision Zero).
Figuren viser forskellen på den traditionelle tilgang til sikkerhedsarbejdet og den proaktive tilgang (Vision Zero).

Læs mere om udviklingen af metoden til at arbejde proaktivt med arbejdsmiljømål

Læs den videnskabelige artikel

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA

 
Læs hele temanyhedsbrevet om nyere forskning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00