Støvtromlen: Fra forskning til praksis på OECD-plan

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 9. jun 2020 - Foto: Mikkel Østergaard

Et samarbejde mellem NFA’s nanoforskere og Miljøstyrelsen er helt centralt på vejen fra forskning til praksis på OECD-plan.

Næste skridt for NFA’s lille støvtromle er at blive accepteret som testmetode på OECD-plan, og det er stort set med danske briller.

- En OECD-standard er det højst opnåelige i forhold til at etablere en global metode, som er accepteret af både virksomheder og myndigheder verden over, så vi er naturligvis glade og stolte over, at den proces nu er i gang, siger professor Keld Alstrup Jensen, som har stået i spidsen for udviklingen af støvtromlen. (Læs også ’Støvtromle-standardtest af nanomaterialer kan komme tusindvis af virksomheder til gavn’ i temanyhedsbrevet).

Denne proces har også, ligesom processen for at nå en Europæisk standard, været lang og kringlet. Der er nemlig ingen lige vej til at nå fra forskning til konkret impact på OECD-niveau. 

Miljøstyrelsen er med i arbejdet

For at en ny officiel testmetode eller -vejledning, som fx NFA’s støvtromle-standard til test af nanomaterialers støvning, kan godkendes i OECD, skal den vedtages af alle medlemslandene i OECD. Selve den officielle vedtagelse sker i en arbejdsgruppe i OECD, hvor Miljøstyrelsen repræsenterer Danmark. OECD-testmetoder er underlagt et princip om, at man gensidigt skal acceptere hinandens data i medlemslandene. 

- Det betyder, at resultatet af en korrekt udført OECD-test, der fx skal vurdere et konkret nanomateriales støvning, skal anerkendes i alle OECD-lande. Ved at bruge den samme test, er det også nemmere at sammenligne resultater fra forskellige producenter og landene imellem, siger toksikolog Anne Mette Zenner Boisen fra Miljøstyrelsen. Hun sidder i den arbejdsgruppe i OECD, der arbejder med at justere test-og vurderingsmetoder for nanomaterialer, inden de når til selve godkendelsesfasen. 

NFA’s arbejde har stor betydning

Ind til videre har der ikke været en godkendt OECD-testmetode til at måle støvning, og derfor har Anne Mette Zenner Boisen samarbejdet tæt med NFA’s forskere om at få støvningstesten på arbejdsprogrammet i OECD. 

- Det arbejde, som NFA’s forskere udfører med støvtromle-testen vil få stor betydning for både de stoffer, man kan sende på markedet, dvs. for kemikalieproducenter og for arbejdsmiljøet for brugerne af nanomaterialer på arbejdspladser, ikke blot i hele EU, men i hele OECD, siger Anne Mette Zenner Boisen. 

NFA’s forskere arbejder også med at udvikle to OECD-vejledninger til, hvordan man bedst måler opløselighedsraten af nanomaterialer og deres overfladekemi. 

- Disse to egenskaber skal også rapporteres for nanomaterialer efter de nye regler. NFA's arbejde med at udarbejde nye OECD-testmetoder og -vejledninger er derfor et meget vigtigt bidrag til at understøtte en sikker anvendelse af nanomaterialer, både i EU og globalt, slutter Anne Mette Zenner Boisen.

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA.

Læs hele temanyhedsbrevet om impact og vidensmobilisering.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00