Svejserøg påvirker produktionen af sædceller hos rotter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 29. jun 2020

Indånding af svejserøg mindsker produktionen af sædceller hos rotter, viser ny undersøgelse fra NFA. Resultatet bidrager til at øge den begrænsede viden om svejserøgs betydning for fertiliteten.

I 2017 klassificerede det internationale kræftagentur, IARC, svejserøg i gruppe 1 og dermed som kræftfremkaldende for mennesker. Svejserøg udgør altså en helbredsmæssig risiko for ansatte, der arbejder direkte med, eller i nærheden af, svejseprocesser uden passende personlig beskyttelse.

IARC klassifikationer

Det internationale kræftagentur, IARC, vedligeholder en grupperet liste over kræftfremkaldende stoffer. Stofferne er grupperet i følgende grupper:

Gruppe 1 Stoffer, der er kræftfremkaldende hos mennesker

Gruppe 2A Stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende hos mennesker

Gruppe 2B Stoffer, der muligvis er kræftfremkaldende hos mennesker

Gruppe 3 Stoffer, der ikke er klassificerbare med hensyn til kræftfremkaldende effekt hosmennesker.

Kilde: Det internationale kræftagentur, IARC

Forskere har gennemført en række undersøgelser af sammenhængen mellem udsættelse for svejserøg på arbejdet og svejseres fertilitet, men resultaterne har ikke givet et entydigt svar. Det skyldes muligvis, at mange forskellige faktorer kan påvirke vores fertilitet vurderer Karin Sørig Hougaard, der er seniorforsker på NFA og bl.a. forsker i reproduktion.

- Vores fertilitet, som fx produktionen af sædceller, varierer rent genetisk fra person til person. Derudover kan livsstilsfaktorer som kost og rygning samt andre faktorer i arbejdsmiljøet påvirke vores fertilitet. Det kan sløre en eventuel sammenhæng, forklarer hun.

Sammen med kolleger fra NFA og det amerikanske arbejdsmiljøinstitut, NIOSH, har hun nu undersøgt, om udsættelse for svejserøg påvirker antallet af sædceller i testiklerne hos rotter. Rotters reproduktion ligner menneskers meget, og de forskelle, der er, er velkendte. Derfor er forsøg med rotter velegnede til at undersøge påvirkningers effekt på reproduktionen.

Færre sædceller

Resultaterne viser, at rotter, som blev udsat for svejserøg tre timer fire dage om ugen i fem uger, producerede færre sædceller sammenlignet med rotter, som indåndede filtreret luft.

Grafik der viser, at sædproduktionen var 14 procent lavere hos rotter, der blev udsat for svejserøg i tre timer, fire dage om ugen i fem uger, sammenlignet med rotter, som indåndede ren, filtreret luft.
Grafik der viser, at sædproduktionen var 14 procent lavere hos rotter, der blev udsat for svejserøg i tre timer, fire dage om ugen i fem uger, sammenlignet med rotter, som indåndede ren, filtreret luft. Grafik: Trine Larsen, NFA.

Den lavere produktion af sædceller skyldes sandsynligvis ikke inflammation eller at rotterne havde en lavere koncentration af testosteron i blodet. Forskerne hælder nu til, at metalpartikler eller opløst metal når frem til testiklerne og påvirker sædproduktionen.

- Vores viden om sammenhænge mellem faktorer i arbejdsmiljø og arbejdstagernes reproduktion er meget begrænset. Resultaterne fra denne undersøgelse er derfor et væsentligt bidrag til at afdække, om der er en direkte sammenhængen mellem svejserøg og fertilitet, siger Karin Sørig Hougaard, og fortsætter.

- Men det vil være utrolig værdifuldt at få bekræftet resultaterne i en opfølgende undersøgelse.

Læs den videnskabelige artikel

Skovmand A, Erdely A, Antonini JM, Nurkiewicz TR, Shoeb M, Eye T, Kodali V, Loeschner K, Vidmar J, Agerholm JS, Goericke-Pesch S, Vogel U, Hougaard KS. Inhalation of welding fumes reduced sperm counts and high fat diet reduced testosterone levels; differential effects in Sprague Dawley and Brown Norway rats. Particle and Fibre Toxicology 2020;17:2. doi: 10.1186/s12989-019-0334-0

Læs temanyhedsbrev

Læs eventuelt NFA's temanyhedsbrev om arbejdsmiljø og reproduktion, som blev udsendt 29. juni 2020.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Karin Sørig Hougaard, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00