Nyt projekt undersøger trivsel og arbejdsfællesskaber under COVID-19-krisen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 16. apr 2020 - Foto: Colourbox

Arbejdsfællesskaberne og arbejdsmiljøet kan blive udfordret under COVID-19-krisen. Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan ledere og medarbejdere understøtter trivsel og opgaveløsning i en ekstraordinær situation.

Fra den ene dag til den anden har COVID-19-krisen vendt op og ned på både ledere og medarbejderes arbejdsliv og liv i al almindelighed. Det kan have konsekvenser for trivslen og samarbejdet på arbejdspladserne. Ligesom ledere og medarbejdere kan have brug for at udvikle nye og ukendte samarbejdsformer for at løse arbejdsopgaverne.

- Fra tidligere forskning ved vi, at ledere og kolleger har en stor betydning for trivslen og den mentale sundhed. Men hvilken rolle spiller arbejdsfællesskabet i en ekstraordinær situation, som den vi ser nu? Hvilke konkrete handlinger fra ledere og kolleger gør en positiv eller negativ forskel, og lærer vi noget, som med fordel kan overføres til mere normale forhold efter COVID-19-krisen? Det er noget af det, vi gerne vil blive klogere på, siger post.doc. Malene Friis Andersen, NFA, som står i spidsen for projektet. 

Vær med til at skabe ny viden

Gennem interviews med 50 ledere og 50 medarbejdere ansat i private virksomheder vil projektet undersøge, hvordan ledere og medarbejderes mentale sundhed og opgaveløsning påvirkes under COVID-19-krisen. Både for dem der arbejder på distancen, og for dem der møder ind som vanligt på arbejdspladsen – i en forandret verden.

- Er du leder eller medarbejder på en sådan arbejdsplads, og kan du afsætte ca. 45 minutter til et telefoninterview, vil vi blive yderst taknemmelige for, at du vil deltage. Og fordi COVID-19-krisen er en ekstraordinær situation, har vi brug for din hjælp lidt ekstraordinært hurtigt, siger Malene Friis Andersen. 
Se boksen længere nede på siden for flere oplysninger om deltagelse i projektet.

Skal ruste os til fremtidige kriser

Projektet vil både munde ud i ny viden om arbejdsfællesskabet i en ekstraordinær situation samt konkrete redskaber, som kan anvendes direkte på de danske arbejdspladser. 

- Vi har brug for ny forskning, der kan gøre os klogere på, hvordan vi opretholder både trivsel og kvalificeret opgaveløsning. Vi ved jo af gode grunde ikke, hvor længe krisen vil vare, eller om der kommer en ny bølge senere på året. Men uanset hvad håber vi, at den viden og de redskaber vi udvikler i projektet kan få ledere og medarbejdere til at stå stærkere fremover – både i krisetid og i fredstid, siger Malene Friis Andersen. 

Interviewpersoner søges 


Forskerne søger interviewpersoner fra private virksomheder med mellem 2 og 499 ansatte. 
Hvis du vil være med, så skriv gerne snarest muligt til forskningsgruppen på covid19@nfa.dk, så kan du høre mere om projektet. og vi kan finde et tidspunkt for et interview, der passer dig. Du garanteres fuld anonymitet. Det er frivilligt at deltage i interviewet, og du kan trække dig når som helst. 

Kriterierne for at kunne deltage i interviewet er: 
1) Du er medarbejder eller leder (med personaleansvar for medarbejdere) i en privat virksomhed med mellem 2 og 499 ansatte. 
2) Du er ikke afskediget eller hjemsendt med lønkompensation. 

Forskningsprojektet gennemføres på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i et samarbejde med Aalborg Universitet. 

Projektet er finansieret af Velliv Foreningen, der har støttet projektet med 2,5 millioner kr.

Læs mere om projektet

MEntal Sundhed og betydning af Arbejdsfællesskabet under COVID-19 krisen - MESA under COVID-19.

Yderligere oplysninger

Post.doc Malene Friis Andersen, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00