Ledere og medarbejdere fortæller om deres erfaringer fra coronakrisen

Oprettet den 6. maj 2021

Hvad har vi lært af coronakrisen, og hvordan kan vi bruge erfaringerne nu, hvor landet er ved at lukke op igen? En række ledere og medarbejdere har fortalt om deres læring, erkendelser og håb i forskningsprojektet ”Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen”. Projektets viden og inspiration kan nu komme andre arbejdspladser til gavn.

Coronakrisen har sat sit aftryk både på vores samfund, vores privatliv og ikke mindst på vores arbejdspladser, som har måtte tilpasse sig de ændrede forhold med nye rutiner, anderledes arbejdsforhold og helt nye rammer for arbejdsfællesskabet.

Men hvad har vi lært? Hvordan har vi håndteret situationen, både privat og på jobbet? Og hvilke håb har vi for tiden efter coronakrisen?

Det har en række forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Aalborg Universitet undersøgt som led i forskningsprojektet Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen (MESA). Forskerne interviewede 116 ledere og medarbejdere fra private virksomheder om deres oplevelser, erkendelser og håb for fremtiden i foråret 2020, da coronakrisen stadig var et forholdsvis nyt fænomen.

Og nu et år senere, hvor landet er i gang med at genåbne, kan andre medarbejdere og ledere få hjælp og inspiration fra projektet til at trække læring ud af coronakrisen på deres arbejdspladser.

Andet end digital omstilling og hjemmearbejde

På baggrund af interviewene har forskerne med Malene Friis Andersen, Ph.d. i spidsen lanceret en pakke med viden, fortællinger og værktøjer på hjemmesiden coronatrivsel.dk. Her bliver medarbejdere og ledere inviteret tilbage til krisens første fase, hvor folk måske ikke var helt så trætte af ”afstand, håndsprit og hjemmearbejde”, og der var lidt mere fokus på de muligheder, som den nye situation også skabte.

- Vi interviewede, mens bruddet var mest intenst. Dengang vi endnu ikke havde oplevet den mathed, som flere oplever nu. Jeg kan være bange for, at vi glemmer den læring og de fine erkendelser, den første del af coronakrisen også bød os. Derfor inviterer vi danske arbejdspladser til at læse andre ledere og medarbejderes læring og håb fra coronakrisen, så de kan bruge det som inspiration til at dykke ned i egen læring fra perioden. Der var rigtig mange håb og drømme, før vi fik nok af det hele, fortæller Malene Friis Andersen.

Hun er ikke i tvivl om, at mange arbejdspladser allerede nu er i fuld sving med en digital læringsproces og drøftelser om hjemmearbejde. Men læringen fra coronakrisen handler om meget andet end det, mener hun.

- Ud over at coronakrisen har sat skub i en digital omstilling og overvejelser om nye og mere fleksible måder at arbejde på, kan vi se, at den har affødt en masse tanker om relationer og arbejdsfællesskaber. Det gælder både dem, der primært har arbejdet hjemme og dem, der er mødt ind på arbejdet. Nogle ledere fortæller fx, at de i øget grad har fået øjnene op for, at medarbejderne er forskellige, har forskellige rammer og forskellige behov, og det har fået dem til at tænke over, hvordan de vil bedrive ledelse fremover, siger Malene Friis Andersen.

Nære relationer og arbejdsfællesskab

Både ledere og medarbejdere gav udtryk for i undersøgelsen, at betydningen af både de nære relationer på hjemmefronten og det arbejdsmæssige fællesskab trådte tydeligere frem under coronakrisen. Desuden havde flere oplevet, at det var en stor forandring pludselig at have fået ejerskab over deres egen tid.

- Flere oplevede det som en stor, positiv forandring, at de selv kunne styre deres tid, frem for at hvert minut på en dag var optaget med planlagte aktiviteter. Derudover kan vi se, at der er sket en tranformation af relationerne på arbejdspladserne både medarbejderne imellem og mellem ledere og medarbejdere. Det handler om, at flere oplevede en øget opmærksomhed på hinanden, men også at der var en stor vilje til at hjælpe og drage omsorg for hinanden, fortæller Malene Friis Andersen.

Det er nogle af de erkendelser, som hun håber, at vi vil holde fast i, udforske og tage med os både som enkeltpersoner og på arbejdspladsen nu, hvor vi er på vej tilbage til en hverdag som vi kender.

Om undersøgelsen

I forskningsprojektet ”Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen (MESA) er 116 medarbejdere og ledere blevet interviewet under coronakrisen i perioden den 22. april – 4. juni 2020.

Analyser og redskaber ligger på coronatrivsel.dk

Forskningsprojektet er finansieret af Velliv Foreningen og gennemføres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Aalborg Universitet.

Læs mere

Yderligere oplysninger

Malene Friis Andersen, Forsker, Ph.d., cand.psych.aut, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø