Tæt samarbejde om anbefalinger til ansatte i dagligvarebutikker skal føre til bedre fysisk arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 11. jul 2022

Dagligvarebranchen har fået syv anbefalinger til at forbedre medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. De omfatter både arbejdspladsens indretning og medarbejdernes arbejdsdag. Anbefalingerne er blevet til i et tæt samarbejde mellem forskere fra NFA og BFA Handel og partskonsulenter fra Dansk Erhverv og HK Handel.

Smerter i muskler og led koster årligt samfundet mere end 27 mia. kr. i produktionstab, behandling og offentlige ydelser. Opfyldning af varer i dagligvarebutikker er et fysisk betonet arbejde med mange løft og akavede arbejdsstillinger, der kan føre til smerter i muskler og led. Det viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Derfor har NFA i samarbejde med nøgleaktører i dagligvarebranchen lavet anbefalinger, der skal reducere de fysiske krav i arbejdet og sætte fokus på de ansattes ergonomi.

  • Brug hjælpemidler mest og bedst muligt.
  • Opfyld varer direkte fra hjælpemidlet.
  • Gør plads, så I bedre kan bruge hjælpemidler i hele butikken.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne. De er blevet til i tæt samarbejde med nøgleaktører inden for dagligvarebranchen, samt fem dagligvarekæder og en række af deres butikker.

På sigt håber NFA, at anbefalingerne kan bidrage til et bedre fysisk arbejdsmiljø i dagligvarebutikkerne.

Kort om dagligvareprojektet

Faktaark om anbefalingerne

Dansk Erhverv og BFA Handel om samarbejdet

BFA Handel (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø) har med partskonsulenter fra både Dansk Erhverv (arbejdsgiversiden) og HK Handel (arbejdstagersiden) bidraget til anbefalingerne.

Det tætte samarbejde med nøgleaktørerne sikrer, at anbefalingerne bidrager med viden på et område, som de efterspørger.

- I Dansk erhverv vil vi gerne understøtte, at der er evidens bag de indsatser, man laver ude på virksomhederne. Derfor er det her samarbejde vigtigt, siger Anne-Marie Røge Krag, der er arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv.

- Som parter og dem, der repræsenterer virksomhederne og medlemmerne, har vi også et vigtigt partssamarbejde i det der hedder Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA), siger Anne-Marie Røge Krag, der også er næstformand i BFA Handel.

NFA og BFA Handel har samarbejdet om at formidle konkrete anbefalinger ud fra NFA’s forskning i to faktaark. Samarbejdet med BFA Handel sikrer, at anbefalingerne bliver formidlet på en måde, så de kan bruges i praksis.

Brugt i forbindelse med Arbejdstilsynets særlige tilsyn

Arbejdstilsynet har siden 15. marts 2022 ført en særlig tilsynsindsats med ekstra fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø i dagligvarebutikker.

I den forbindelse har Arbejdstilsynet konsulteret NFA om viden på området og inkluderet NFA’s resultater og anbefalinger i deres særlige tilsyn og tilhørende informationsmateriale til dagligvarebutikkerne.

- Vi brugte NFA’s faktaark som en del af det undervisningsmateriale, som vi skulle bruge i forhold til at klæde de tilsynsførende på. Og de er blevet bedt om at bringe det i spil på de virksomheder, hvor det giver mening under indsatsen, siger Gitte Petersen, der er specialkonsulent i Arbejdstilsynet.

Baggrund for projektet

I Danmark arbejder mere 80.000 personer i supermarkeder og discountforretninger. For mange af dem er opfyldning af varer en stor del af jobbet.

Det betyder, at medarbejderne har mange tunge løft samt skub og træk i løbet af en arbejdsdag. En lang række undersøgelser har vist, at det fysisk betonede arbejde øger risikoen for smerter og sygemeldinger.

Derfor har forskere fra NFA undersøgt muligheder for at mindske de fysiske arbejdskrav og derved potentielt mindske risikoen for smerter blandt medarbejdere i dagligvarebutikker. Det er mundet ud i to faktaark med en række gode råd og anbefalinger til både personalet i butikkerne og til butikkernes indretning.

Du kan hente materialet her:

Gode råd til medarbejderne om daglig praksis for opfyldning af varer i dagligvarebutikker

Anbefalinger til butikkernes indretning

Om projektet

Anbefalingerne er lavet på baggrund af dialog med repræsentanter fra branchen og viden fra to forskningsprojekter, henholdsvis ’Muskelskeletal modellering af manuelt løftearbejde i den danske supermarkedssektor’ og ’Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde? Kortlægning af fysisk arbejdsbelastning og omsætning til god praksis’

Forskningsprojekterne er finansieret af henholdsvis Danmarks Frie Forskningsfond og Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF).

Undersøgelserne er lavet i samarbejde med BFA Handel (herunder Dansk Erhverv og HK Handel), samt fem supermarkedskæder, der har deltaget og stillet mere end 75 medarbejdere til rådighed for undersøgelserne. Undersøgelserne er lavet ved brug af elektromyografi og avanceret bevægelsesanalyse, som er nogle af de bedste målemetoder til formålet.

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00