phd forsvar

Ph.d.-forsvar om metalpartiklers potentiale til at øge risikoen for hjertekarsygdom

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 23. maj 2023

Kan fem forskellige metalpartikler, der frigives ved svejsning og varme industrielle processer, potentielt øge risikoen for hjertekarsygdom, hvis man fx bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet? Det har Claudia Torero Gutierrez undersøgt i hendes ph.d.-studie på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Siden 2005 har NFA forsket i de effekter, som indånding af partikler i nanostørrelse kan have på menneskers helbred, hvis vi bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Det er sket i tæt samarbejde med danske og udenlandske forskere.

Forskerne har opdaget en ny mekanisme for, hvordan indånding af forskellige slags partikler kan øge risikoen for hjertekarsygdom, hvis man fx bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet – ved at forårsage et såkaldt akutfaserespons.

Fem partikler undersøgt

Claudia Torero Gutierrez har undersøgt, om fem forskellige metalbaserede partikler har et lignende potentiale for at øge risikoen for hjertekarsygdom ved at forårsage akutfaserespons.

De undersøgte partikler er hhv. opløselig zinkoxid og kobberoxid samt uopløselig aluminiumoxid, tinoxid og titaniumdioxid. De fem typer partikler kan frigives, når man svejser, men også ved andre varme industrielle processer som fx støbning.

Resultaterne viser, at både de opløselige og uopløselige metalbaserede partikler kan udløse akutfaserespons, når man indånder dem, og at der er sammenhæng mellem dosis og respons.

Udgangspunkt for grænseværdier

Resultaterne styrker den videnskabelige evidens for, at indånding af partikler forårsager hjertekarsygdom. Forståelsen af den biologiske virkningsmekanisme og den tydelige sammenhæng mellem dosis og akutfaserespons gør, at man kan bruge akutfaseresponset som udgangspunkt for at fastsætte helbredsbaserede grænseværdier i arbejdsmiljøet. NFA’s dokumentation for helbredsbaseret grænseværdi for zinkoxid er netop baseret på dette.

Tid og sted

Claudia Torero Gutierrez forsvarer sin ph.d.-afhandling mandag den 19. juni kl. 13.00 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Interesserede er velkomne, og du kan tilmelde dig på dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=C2R2FUS9UP35.

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00