Spring over hovedmenu

Arbejdstidens tilrettelæggelse i industrien - fra forskning til arbejdsplads

'Arbejdstidens tilrettelæggelse i industrien' er et nyopstartet forskningsprojekt på NFA, hvis formål er at blive klogere på, hvordan de forskningsbaserede anbefalinger om natarbejde bedst bliver udbredt til virksomheder i industrien. Her på siden kan du læse mere om projektet og mulighederne for deltagelse.

Hvad handler projektet om?

I den seneste overenskomstaftale mellem DI og CO-Industri har overenskomstparterne aftalt at indføre NFAs anbefalinger om natarbejde. Anbefalingerne er, at medarbejdere højst skal have tre nattevagter i træk, at de højst må vare 9 timer og at der skal være mindst 11 timer mellem hver vagt. Derudover skal gravide maksimalt arbejde én nattevagt om ugen. 

I løbet af 2024 skal forskere fra NFA med støtte fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond undersøge, hvad der skal til for at anbefalingerne om natarbejde bliver indført ude på virksomhederne, og hvordan det bliver gjort. 

Hvem står bag projektet?

Projektet er finansieret af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond med støtte fra både DI og CO-Industri. Projektet løber fra 2024 til 2026, og de første resultater forventes klar ved udgangen af året. 

Projektet er forankret i arbejdstidsgruppen på NFA med Seniorforsker Ann Dyreborg Larsen som projektleder. NFA er den største forskningsinstitution på arbejdsmiljøområdet i Danmark. 

Del jeres viden og erfaring med andre arbejdspladser

Resultaterne bliver samlet i en håndbog til gavn for virksomheder rundt om i landet. I håndbogen samler vi erfaringer og viden fra virksomheder, som har arbejdet – eller skal til at arbejde med anbefalingerne. Formålet er at hjælpe andre arbejdspladser ved at samle og dele de gode løsninger og initiativer.

Til håndbogen har vi brug for viden om lokale forhold, der kan betyde noget, når de nye anbefalinger indføres. Vi vil derfor gerne i kontakt med virksomheder, der vil dele deres oplevelser og viden med os. Al input og viden er relevant, uanset hvor langt I er i processen, og om I har indført anbefalingerne eller ej. 

Hvem kan være med?

Jeres virksomhed kan være med, hvis I: 

  • Har ansatte, der arbejder om natten 
  • Er på Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst
  • Har tid til, at alle medarbejdere kan besvare to korte spørgeskemaer med ca. 12 måneders mellemrum
  • Har mulighed for at stille én tillidsrepræsentant og én ledelsesrepræsentant til rådighed til interviews

Hvad kræver det?

Det vil tage cirka 15 minutter for medarbejderne at udfylde spørgeskemaet. Interviewene vil tage ca. 45 minutter hver og kan være hos jer eller online. Hverken interview eller spørgeskema kræver forberedelse for medarbejderne.

Vi sørger for det praktiske og tilpasser både interviews og udsendelse af spørgeskemaer til jeres muligheder og tidsplaner. Ønsker I kun at deltage i enten interview eller spørgeskemaundersøgelsen, er det også en mulighed. 

Hvad siger forskningen?

Natarbejde kan give akutte gener som dårlig søvn, nedsat kognitiv funktion og mave- eller tarmgener. Generne er typisk forbigående, men der er forøget risiko for mere langsigtede helbredseffekter som graviditetskomplikationer, ulykker, kræft og type 2-diabetes.

Da natarbejde, både nu og i fremtiden, er et vilkår i mange erhverv, er der forsket i, hvordan natarbejde og sygdom hænger sammen, og hvordan arbejdstiden bedst tilrettelægges for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. På den baggrund har NFA lavet nogle anbefalinger om tilrettelæggelse af arbejdstiden. Nu vil vi gerne undersøge, hvad der skal til for at den viden bliver brugt. 


Projektmedarbejdere


 

Er det noget for jer eller har I brug for at høre mere? 

Hvis I har lyst til at være med eller har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte videnskabelig assistent Anne Emily Arup på aar@nfa.dk eller telefon 29 32 32 64.