Spring over hovedmenu

Besvær i nakke og skuldre giver ømhed i flere forskellige muskler

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 28-02-2012

Ansatte oplever, at flere forskellige muskler er ømme, når de har nakkeskulderbesvær. De fleste oplever moderat ømhed i den øvre trapeziusmuskel, men de er mest ømme i flere andre muskler i nakke og skuldre end øvre trapezius. Det viser resultaterne fra en undersøgelse af hvilke muskler der påvirkes ved nakkeskulderbesvær. Både forskning i og behandling af nakkeskulderbesvær bør tage højde for dette. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet BMC Musculoskeletal Disorders.

Besvær i nakke og skuldre giver gener og øger risiko for længerevarende sygefravær

Mange voksne med stillesiddende arbejde får smerter eller ømhed i nakke- og skuldermusklerne. Ud over den gene det giver for den enkelte, så øger denne form for besvær risikoen for længerevarende sygefravær blandt ansatte, der arbejder på kontor (fx sekretærer, sagsbehandlere og bank- og forsikringsansatte). Det viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som NFA omtalte i nyheden ’Nakke-skuldersmerter kan give langvarigt sygefravær’ den 19. januar 2011.

Hvilke muskler påvirkes ved nakkeskulderbesvær?

Forskning i og behandling af nakkeskulderbesvær fokuserer ofte på den øvre trapezius. Formålet med dette studie var at undersøge, i hvor høj grad andre muskler end øvre trapezius bliver ømme ved nakkeskulderbesvær.

Hvor sidder de undersøgte nakkeskuldermuskler?

Infraspinatus - musklen over skulderbladet, der drejer armen udad
Levator scapulae - muskel der løfter skulderbladet
Nakkeekstensorerne – nakkestrækkere
Occipital border - muskeltilhæftningen langs bagkanten af kraniet
Øvre trapezius – muskel mellem nakken og skulderen 

Ømhed i flere forskellige muskler

Personer med nakkeskulderbesvær har smerter og ømhed i flere forskellige muskler i nakkeskulderregionen. Flest oplever moderat ømhed i øvre trapezius, mens de er mest ømme i flere andre muskler end øvre trapezius. Det bør både forskning i og behandling af nakkeskulderbesvær tage højde for. Konkret viser resultaterne, at

  • infraspinatus var den muskel, som flest kvinder oplevede at være meget ømme i (30,5 %) efterfulgt af nakkeekstensorerne (27,6 %), levator scapulae (hhv. 26,4 og 23,6 %)
  • øvre trapezius var den muskel, som flest kvinder oplevede at være noget ømme i (61 %) efterfulgt af levator scapulae (hhv. 57,5 og 56,9 %) og occipital border (muskeltilhæftningen langs bagkanten af kraniet) (56,3 %)
  • levator scapulae var den muskel, som flest mænd oplevede at være meget ømme i (20,8 %), mens flest mænd oplevede at være noget ømme i levator scapule (75,0 %)

Knap 200 kontoransatte deltog i undersøgelsen

174 kvinder og 24 mænd på 25-65 år fra to store kontorarbejdspladser i københavnsområdet deltog i undersøgelsen. Fælles for dem var, at de

  • havde haft nakkeskulderbesvær i mindst 30 dage inden for det sidste år
  • havde smerter som svarede til mindst 2 på en skala fra 0-10, hvor 10 var den værst tænkelige smerte.

Deltagerne blev bedt om at angive, hvor kraftig en smerte de oplevede, når de blev trykket med en kraft på 2 kg på otte forskellige anatomiske punkter i nakkeskulderregionen. De kunne angive smerten som ’Ingen ømhed’, ’Nogen ømhed’ og ’Kraftig ømhed’.

Læs mere

Andersen LL, Hansen K, Mortensen OS & Zebis MK. Prevalence and anatomical location of muscle tenderness in adults with nonspecific neck/shoulder pain. BMC Musculoskeletal Disorders 2011;12(169):http://dx.doi.org/10.1186/1471-2474-12-169

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Lars L. Andersen, NFA, tlf. 3916 5319, lla@arbejdsmiljoforskning.dk

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Bispebjerg Hospital og Syddansk Universitet.
  • Projektet blev støttet økonomisk af Gigtforeningen.