Spring over hovedmenu

Effekten af opløsningsmiddel på mus understøtter EU-grænseværdi for stoffet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Redaktionen - 11-01-2012

EU’s ekspertkomité for grænseværdier i arbejdsmiljøet (SCOEL) anbefalede i 2004 en grænseværdi for opløsningsmidlet methylformiat på 50 ppm. Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har anvendt en musemodel til at undersøge effekterne af stoffet på luftvejene. Vurderingen er, at methylformiat ikke vil give irritation i luftvejene ved en koncentration på 50 ppm. Resultaterne understøtter dermed SCOEL’s anbefalinger.

Grænseværdi for methylformiat i arbejdsmiljøet

Methylformiat er et industrielt opløsningsmiddel, som primært bliver brugt i industrien til syntese af andre kemiske stoffer. Der bliver årligt produceret over 10.000 tons af stoffet i EU. SCOEL anbefalede i 2004 en grænseværdi for methylformiat i arbejdsmiljøet på 50 ppm (125 mg/m3), som også gælder i Danmark Grænseværdien er hovedsageligt baseret på en enkelt videnskabelig undersøgelse, hvor den eneste rapporterede effekt var træthed. Den amerikanske grænseværdi (TLV) angiver, at methylformiat kan give irritation i luftvejene. NFA har udviklet en musemodel, som blandt andet kan forudsige irritation i næse, øjne og luftveje. NFA har anvendt musemodellen til at teste SCOELs anbefalede grænseværdi for methylformiat.

NFAs undersøgelse understøtter SCOEL’s grænseværdi for methylformiat

Resultaterne fra musemodellen viser, at

  • mus får akut irritation i næsen efter at have indåndet methylformiat i koncentrationer på godt 200 ppm
  • methylformiat ingen effekt har på lunger og alveoler hos mus, som har indåndet stoffet i koncentrationer på godt 1.000 ppm.

Resultaterne af NFA’s undersøgelse understøtter dermed SCOEL’s anbefalede grænseværdi på 50 ppm.

Læs den videnskabelige artikel

Larsen ST & Nielsen GD. Acute airway irritation of methyl formate in mice. Archives of toxicology 2011; [Epub ahead of print].

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Søren Thor Larsen, tlf. 3916 5248, stl@arbejdsmiljoforskning.dk