Spring over hovedmenu

Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod 2020

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 10-12-2012

Stress og jobusikkerhed? Eller indflydelse, samarbejde og kollegial støtte? Resultaterne fra den største danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred nogensinde bliver offentliggjort i dag. I alt 16.300 beskæftigede har deltaget i den første måling i en ny serie af målinger, som vil blive gentaget hvert andet år frem til 2020. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Målinger af arbejdsmiljø og helbred fra 2012 til 2020

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012’ markerer en ny begyndelse for målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark. Frem til 2020 vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stille de samme spørgsmål til en stor gruppe tilfældigt udvalgte beskæftigede. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet og mindske den fysiske og psykiske overbelastning på de danske arbejdspladser.

Resultater fra 16.300 beskæftigede

Resultaterne for 2012 er baseret på en stikprøve af befolkningen, som består af 35.000 beskæftigede i Danmark på mellem 18 og 64 år. Disse personer fik i april i år tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012’. Spørgeskemaet indeholdt 51 hovedspørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. NFA har sammenfattet svarene fra de 16.300 deltagere. Se en sammenstilling af deres svar sidst i denne omtale af undersøgelsen.

Stress og bekymring for arbejdsløshed er bl.a. med som noget nyt, siger Direktør Palle Ørbæk, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

”Jeg er stolt af at kunne præsentere resultaterne af den første måling af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark med vores meget omfattende nyudviklede program. Det skal følge og guide arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Vores spørgeskema er sendt til flere beskæftigede end nogensinde tidligere, og det indeholder en del nye spørgsmål. Nu får vi fx svar på, hvor mange af deltagerne, der føler sig stressede, og hvad de selv angiver som kilden til stress. Resultaterne viser, at 15 procent af deltagerne ofte eller hele tiden føler sig stressede – 43 procent af dem oplever, at både arbejde og privatliv er de vigtigste kilder til deres stress. Som noget nyt får vi fx også svar på, hvor mange, der er bekymrede for at blive arbejdsløse - nemlig 13 procent af deltagerne – og at kvinder er mere bekymrede for at blive arbejdsløse end mænd.

Flere spørgsmål om positive faktorer i arbejdet end før, forklarer Palle Ørbæk:

”Vi har også medtaget flere spørgsmål om positive faktorer i arbejdet end tidligere. Fx svarer 89 procent af deltagerne, at de ofte eller altid har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver. Og 84 procent svarer, at de ofte eller altid samarbejder med deres kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger. Det tyder på, at de fleste beskæftigede synes, det er positivt at gå på arbejde. Jeg vil opfordre enhver, der interesserer sig for arbejdsmiljø at gå ind på vores hjemmesiden og studere vores faktaark og de mange data, vi har offentliggjort på vores hjemmeside i dag.”

Find de omtalte resultater i faktaarkene om indflydelse, jobusikkerhed, og samarbejde og stress, som direktør Palle Ørbæk omtaler:

Find alle 35 faktaark med tekst og tal om arbejdsmiljø og helbred 2012

Resultaterne er fordelt på 74 jobgrupper og på alder og køn, og de viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred.

Fakta om undersøgelsen

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Danmarks Statistik.
  • Den indsamlede viden om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012-2020 vil blive brugt af myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og virksomheder til løbende at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.
  • Siden 1990 har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, analyseret danskernes arbejdsmiljø og helbred ved brug af spørgeskemaer. Find tidligere undersøgelser af medarbejdernes arbejdsmiljø og helbred på danske arbejdspladser.

Yderligere oplysninger

Analytiker Jesper Møller Pedersen, NFA og analysechef Elsa Bach, NFA.