Spring over hovedmenu

Nyuddannede SOSU’er med natarbejde har sværere ved at holde op med at ryge og fastholde rygestop

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 23-01-2019

Kvindelige social- og sundhedsassistenter- og hjælpere (SOSU’er) med fast natarbejde er mindre tilbøjelige til at holde op med at ryge og begynder oftere at ryge igen efter et rygestop sammenlignet med SOSU’er med dagarbejde. Natarbejderne har samtidig sværere ved at blive mere fysisk aktive i deres fritid end SOSU’ere med dagarbejde. Det viser resultater af et studie, hvor 2.062 nyuddannede SOSU’ere blev fulgt i to første år på arbejdsmarkedet. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet ’Journal of Occupational and Environmental Medicine’.

Skiftearbejde og sundhedsadfærd – hvordan hænger det sammen?

Skiftearbejde er mistænkt for at øge risikoen for hjertekarsygdom. En forklaring kan være, at skiftearbejde påvirker adfærden, hvilket fx kan indebære ændrede søvnvaner, men også ændret sundhedsadfærd. Nogle studier peger på, at medarbejdere, som arbejder i skiftehold, tager på i vægt, og nogle studier finder, at skifteholdsarbejde påvirker rygevanerne. Der er kun få undersøgelser, som belyser sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og fysisk aktivitet. I dette studie ville forskerne undersøge sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og ændringer i sundhedsadfærd blandt nyuddannede social- og sundhedshjælpere og assistenter (SOSU’ere).

Spørgeskemadata om nyuddannede SOSU’ers arbejdsmiljø og helbred

2.062 kvinder besvarede i 2004 et spørgeskema om arbejdsmiljø og helbred få uger før, de blev færdige som sundhedshjælpere eller -assistenter. I 2005 og 2006 besvarede de spørgeskemaet igen. Forskerne analyserede disse data for at undersøge sammenhængen mellem skiftearbejde (fast aftenarbejde, fast natarbejde, skiftende arbejdstider uden natarbejde og skiftende arbejdstider med natarbejde) og ændringer i rygevaner, fysisk aktivitetsniveau eller kropsvægt hos de nyuddannede SOSU’er fra 2004 til 2006.

Resultater: SOSU’er med fast natarbejde eller skiftende vagter med natarbejde skiller sig ud

  • SOSU’er med fast natarbejde havde større risiko for at få tilbagefald efter rygestop og var mindre tilbøjelige til at holde op med at ryge end kolleger med dagarbejde.
  • SOSU’er med fast natarbejde var mindre tilbøjelige til at øge deres fysiske aktivitetsniveau end kolleger med dagarbejde.
  • SOSU’er med blandede vagter, der inkluderer natarbejde var mindre tilbøjelige til at tage på i vægt end SOSU’er med dagarbejde.
  • SOSU’er med fast aftenarbejde og SOSU’er med skiftende vagter uden natarbejde adskilte sig ikke fra dagarbejdere, når det gjaldt ændringer i sundhedsadfærd i løbet af undersøgelsesperioden.

Læs den videnskabelige artikel

Nabe-Nielsen K, Quist HG, Garde AH, Aust B. Shiftwork and changes in health behaviors. J Occup Environ Med. 2011 Dec; 53(12):1413-7.

Læs om projektet bag studiet

Projektet er udført på baggrund af projektet ’SOSU: Fastholdelse og rekruttering af SOcial- og SUndhedshjælpere og -assistenter'.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Helene Garde, NFA.