Spring over hovedmenu

Tag hensyn til medarbejdernes trivsel under en omstrukturering

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 16-04-2012

God kommunikation, indflydelse og medarbejderstøtte. Det er tre faktorer, som er afgørende for medarbejdernes trivsel under en omstrukturering, fordi de kan mindske de negative effekter, som følger i kølvandet, når en virksomhed omstrukturerer. Det viser resultater af det internationale PSYRES-projekt, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har været en del af. Virksomheder kan nu hente dokumenteret viden, idéer og gode råd om omstruktureringer i en ny guidebog og to faktaark.

Omstrukturering er en del af virkeligheden

Omstrukturering er en fast bestanddel af virkeligheden for moderne virksomheder. Gennem omstrukturering kan virksomheder forbedre deres regionale og globale konkurrenceevne. Problemet er, at en omstrukturering kan gå ud over medarbejdernes trivsel, hvis ikke ledelsen er opmærksom på at forebygge problemerne, inden de starter processen.

Hvad er en omstrukturering?
En omstrukturering er defineret som ”en organisatorisk forandring, der er langt mere omfattende end almindelige dag-til-dag forandringer, og som involverer store dele af virksomheden, eventuelt hele afdelinger”.

 

Indsamling af viden via forskningslitteratur og erfaringer fra virksomheder

Forskerne bag PSYRES-projektet indsamlede viden om omstruktureringer og omstruktureringsprocesser fra den internationale forskningslitteratur. De indsamlede og analyserede data fra forskellige nationale spørgeskemaundersøgelser og gennemførte interview med ledere og medarbejdere i omstrukturerede virksomheder i Danmark, Finland, Holland og Polen. Derudover afholdt de en workshop i hvert af de fire lande. Deltagerne var medarbejdere, ledere, HR-personale og andre, som havde været involveret i omstruktureringsprocesser i forskellige virksomheder, som ved denne lejlighed videregav deres egne erfaringer med omstruktureringer og omstruktureringsprocesser.

Læs resultaterne fra PSYRES-projektet: En lettilgængelig guidebog på dansk 

To PSYRES-faktaark med hovedpunkter fra guidebogen 

  1. Omstrukturering har betydning for medarbejdernes trivsel. PSYRES-faktaark 1, 2012.
  2. Tag hensyn til medarbejdernes trivsel under en omstrukturering. PSYRES-faktaark 2, 2012.

Fakta om PSYRES-projektet

  • Det er det internationale PSYRES-projekt, som står bag resultaterne i en guidebog og to faktaark.
  • PSYRES-projektet står for ’Psykisk helbred og trivsel i forbindelse med omstruktureringer: konsekvenser og mekanismer’.
  • Projektet er udført indenfor rammerne af NEW OSH ERA i forbindelse med ERA-NET-projektet under ’Det 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling’.
  • Forskere fra fire forskningsinstitutioner deltog i projektet, dvs. fra
  1. Finnish Institute of Occupational Health, FIOH,  Finland.
  2. The Nederlands Organisation for Applied Scientific Research -TNO, Holland.
  3. Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Polen.
  4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark.

Læs mere på PSYRES’ hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Professor Karina Nielsen, tidligere NFA.