Spring over hovedmenu

Elastiktræning på arbejdspladsen blev generelt godt modtaget af kontormedarbejdere med smerter i nakke og skuldre

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 20-01-2015

Elastiktræning sammen med kollegaer i arbejdstiden blev generelt godt modtaget af kontormedarbejdere med smerter i nakke og skuldre. Over halvdelen af deltagerne ville dog gerne have haft flere øvelser at vælge imellem. Det viser nogle af resultaterne af en evaluering af en ti ugers intervention på to kontorarbejdspladser med mange afdelinger.

Evaluering af træning på arbejdspladsen er vigtig

Succes eller fiasko? Procesevaluering er vigtig, hvis man vil afklare, hvorfor en arbejdspladsintervention er lykkedes eller ej. Forskerne har derfor gennemført en evaluering af en intervention, hvor kontormedarbejdere udførte elastiktræning sammen med kollegaer på arbejdspladsen. 

Kontormedarbejdere blev inddelt i to træningsgrupper

132 kontormedarbejdere med smerter i nakke og skuldre deltog i ti ugers elastiktræning på arbejdspladsen. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper:

 • Den ene gruppe bestod af 66 deltagere, der skulle træne med træningselastikker 2 minutter pr. dag fem dage om ugen og udføre et enkelt sæt med så mange gentagelser af øvelsen ”sideløft”, som de var i stand til.
 • Den anden gruppe bestod af 66 deltagere, der skulle træne med træningselastikker 12 minutter pr. dag 5 dage om ugen og udføre 5-6 sæt á 8-12 gentagelser af samme øvelse. 

Ved studiets begyndelse blev alle medarbejderne instrueret i øvelserne af en træner, og de fik ved samme lejlighed udleveret en træningsdagbog og en manual. Efter ti ugers træning besvarede 59 deltagere i 2-minutters-gruppen og 57 deltagere i 12-minutters-gruppen spørgeskemaet, der lå til grund for evalueringen. 

Resultaterne viste generel tilfredshed med træningen

 • Over 80 procent af deltagerne deltog mere end 3 gange om ugen over de 10 uger.
 • Træningsdagbogen og manualen var en hjælp for de fleste.
 • En enkelt træningssession med instruktion var tilstrækkelig for de fleste.
 • De fleste var tilfredse med typen af træning, dvs. elastiktræning. 

Resultaterne viste også

 • Mere end 2 ud af 3 deltagere i begge grupper ville gerne have haft flere øvelser at veksle imellem.
 • 14 procent af deltagerne i 2-minutters-gruppen oplevede, at træningssessionerne tog for kort tid.
 • 30 procent af deltagerne i 12 minutters-gruppen oplevede, at træningssessionerne tog for lang tid. 

Blandt de, der deltog mindre i træningen end planlagt, var årsagerne blandt andet: 

 • At der var mangel på tid.
 • At det var svært at komme i gang igen efter et afbræk, fx på grund af sygdom.
 • At fem træningssessioner om ugen var for meget. 

Mere viden om medarbejdernes motivation

”Vi har i effektevalueringen af denne undersøgelse tidligere påvist, at selv kortvarige, daglige småøvelser med træningselastikker kan mindske smerter i nakke og skuldre. Med denne procesevaluering af projektet med elastiktræning på arbejdspladsen er vi nu blevet klogere på, hvad der motiverer medarbejderne, og hvilke barrierer der er for den daglige træning med kollegaerne”, siger projektleder og professor Lars Andersen.

Fem anbefalinger til virksomheder om træning på arbejdspladsen

Professor Lars L. Andersen kan på basis af evalueringen anbefale virksomheder, der vil indføre elastiktræning på arbejdspladsen, at

 • have flere forskellige øvelser at variere imellem for at øge motivationen,
 • være opmærksom på, at træning i 12 minutter eller alle ugens fem arbejdsdage kan være for meget for nogle medarbejdere,
 • inddrage medarbejderne i planlægningen af træningen og tilpasse omfanget efter hvad der er realistisk i forskellige typer afdelinger,
 • at tage højde for eventuelle barrierer, så medarbejderne fastholder træningen så længe som muligt,
 • ledelsen klart melder ud, at det er i orden at lave øvelserne i arbejdstiden. 

Læs den videnskabelige artikel, der ligger frit tilgængeligt på nettet

Andersen LL & Zebis MK. Process evaluation of workplace interventions with physical exercise to reduce musculoskeletal disorders.  International Journal of Rheumatology
Volume 2014 (2014), Article ID 761363, 11 pages. 

Inspiration til elastikøvelser på Job & Krops kampagnesite

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.