Spring over hovedmenu

Stillesiddende arbejde påvirker kvinders BMI

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 16-02-2015

Kvinders BMI påvirkes ved stillesiddende arbejde, viser ny undersøgelse. Lignende øgning af BMI ved stillesiddende arbejde ses ikke blandt mænd.

Overvægt og fedme er et stigende problem

Overvægt og fedme har været et stigende problem over hele verden de seneste årtier, viser tidligere forskning.  Det er velkendt, at jo højere BMI (body mass index) man har, jo større er risikoen for at udvikle livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme. Forskere har nu undersøgt, hvordan ændringer af stillesiddende arbejde påvirker både mænd og kvinders BMI over en femårig periode.

Kvinders BMI påvirkes

Ændringer i samlet daglig siddetid på jobbet viste sig at påvirke kvinders BMI, mens forskerne ikke fandt nogen tilsvarende sammenhæng for mænds BMI.

- Umiddelbart burde en længere siddetid påvirke BMI-tallet for begge køn, fordi begge køn bruger mindre energi, når de sidder mere. Men det er ikke tilfældet i dette studie, siger professor Andreas Holtermann, NFA, der er en af forskerne bag undersøgelsen. Han uddyber:

BMI skelner ikke mellem muskelmasse og fedtprocent

- En mulig forklaring er, at BMI-tallet ikke skelner imellem fedt- og muskelmasse. For begge køn vil muskelmassen falde, jo mere inaktiv personen er, og fedtprocenten vil stige. Det kan dog påvirke BMI forskelligt blandt kvinder og mænd, da mænd generelt har en højere muskelmasse end kvinder. Og det kan være en årsag til, at vi ikke finder de samme resultater for mænd og kvinder i undersøgelsen, siger Andreas Holtermann.

Bedre målemetoder af kropsbygning som tager højde for fx fedtprocent, samt bedre objektive målinger af siddetid over flere døgn bør anvendes i fremtidige studier, anbefaler forskerne.

Undersøgelsen bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ’Den nationale arbejdsmiljøkohorte, NAK’, som NFA gennemførte i 2005 og 2010.

Læs den videnskabelige artikel

Sedentary work - Associations between five-year changes in occupational sitting time and BMIEriksen D, Rosthoj S, Burr H, et al. Sedentary work - Associations between five-year changes in occupational sitting time and body mass index. Preventive Medicine 2015;73:1-5.

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann, NFA