Spring over hovedmenu

Udbrændthed på jobbet hænger sammen med øget sandsynlighed for at komme i behandling med antidepressiv medicin

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 29-09-2015

Jo mere udbrændte, vi føler os på jobbet, jo større er sandsynligheden for at komme i behandling med antidepressiv medicin. Denne sammenhæng er især tydelig blandt mænd viser resultater fra et nyt studie blandt knapt 3.000 medarbejdere.

Udbrændthed er en tilstand præget af følelsesmæssig udmattelse og manglende energi. Tilstanden kan muligvis være et resultat af langvarigt stress på arbejdet. I sig selv er udbrændthed dog ikke en klinisk diagnose, men kan måske udvikle sig til en egentlig psykisk lidelse, som fx depression, der kan kræve behandling.  Det tyder tidligere forskning på. Og nu viser ny forskning, at jo mere udbrændt man føler sig på jobbet, jo større risiko er der for at komme i behandling med antidepressiv medicin.

Udbrændthed målt blandt varme hænder

En gruppe forskere fra blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA) satte sig som mål at undersøge risikoen for at komme i antidepressiv behandling, hvis man føler sig udbrændt på jobbet. De undersøgte problemstillingen blandt 2.936 medarbejdere, som arbejdede med mennesker indenfor socialforvaltning, hjemmepleje og på hospitaler i Danmark. Heraf var 81procent kvinder. 

Forskerne fokuserede desuden på arbejdsmiljøets betydning ved at se på, om faktorer som følelsesmæssige krav i arbejdet, indflydelse, ledelseskvalitet og rolleklarhed kunne bidrage til at forebygge risikoen for, at medarbejdere med symptomer på udbrændthed kom i behandling med antidepressiv medicin. Netop disse faktorer i arbejdsmiljøet har i tidligere studier vist sig at hænge sammen med medarbejdernes mentale helbred og sygefravær.

4,5 gange forøget risiko for mænd

Resultaterne af undersøgelsen viser, at jo mere udbrændte, medarbejderne føler sig på jobbet, jo større er sandsynligheden for at komme i behandling med antidepressiv medicin, og at denne sammenhæng især er tydelig blandt mænd. Hos mænd, som oplever en høj grad af udbrændthed på jobbet er risikoen for at komme i antidepressiv behandling 18 procent. Til sammenligning er denne risiko 4 procent blandt mænd, der oplever en lav grad af udbrændthed. Altså 4,5 gange forøget risiko. 

2,2 gange forøget risiko for kvinder 

Blandt de kvindelige medarbejdere viser resultaterne, at risikoen er 11 procent for kvinder, der oplever en høj grad af udbrændthed på arbejdet, mens den er 5 procent for kvinder, der oplever en lav grad af udbrændthed. Det svarer til 2,2 gange forøget risiko. Sammenhængen mellem udbrændthed og risikoen for at komme i antidepressiv behandling ser dog ud til at være lidt stærkere blandt ufaglærte kvinder eller kvinder i jobs, der kræver kort uddannelse. Dvs., at forskellen på høj og lav udbrændthed er større blandt disse kvinder, end blandt kvinder i jobs, der kræver længere uddannelse.

Analyserne viser desuden, at der ikke var nogen forebyggende effekt af faktorerne i arbejdsmiljøet blandt de kvindelige medarbejdere. Og hvad angår mændene, var denne problemstilling ikke mulig at undersøge, da der var for få mandlige deltagere i undersøgelsen.

Resultatet i modsætning til det forventede

-Dét resultat, at sammenhængen er stærkere for mænd end for kvinder, er en smule overraskende, da tidligere forskning tyder på, at mænd med psykiske helbredsproblemer har lavere sandsynlighed end kvinder for at komme i behandling. En forklaring kan være, at mændene måske venter længere med at opsøge en læge end kvinderne, og derfor kan deres tilstand nå at udvikle sig mere alvorligt og blive mere behandlingskrævende. En anden forklaring kan være, at mænd og kvinder ikke svarer ens på vores spørgsmål om udbrændthed, og at det er udtryk for en mere alvorlig tilstand, når mændene svarer at de har mange symptomer, end når kvinderne svarer på samme måde, siger seniorforsker Ida E.H. Madsen, fra NFA, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Sådan målte forskerne udbrændthed i undersøgelsen?

I denne undersøgelse har forskerne målt udbrændthed ved at stille medarbejderne følgende spørgsmål:

  • Føler du dig udkørt, når din arbejdsdag er slut?
  • Er du udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag på arbejdet?
  • Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde?
  • Har du overskud til at være sammen med familie og venner i fritiden?
  • Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt?
  • Føler du dig frustreret af dit arbejde?
  • Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde?

Læs den videnskabelige artikel bag nyheden

Madsen IEH, Lange T, Borritz M and Rugulies R. Burnout as a risk factor for antidepressant treatment – a repeated measures time-to-event analysis of 2936 Danish human service workers. 

Læs mere om stress og trivsel på arbejdspladsen 

På arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk, kan du få du mere at vide om stress, få gode råd og metoder til bedre trivsel og se eksempler på, hvad andre gør.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ida E.H. Madsen, NFA.