Spring over hovedmenu

Engagement på jobbet skaber bedre trivsel

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Annemette Grant Larsen - 03-03-2016

Jo større engagement, medarbejdere har i deres arbejdsplads, jo bedre trives de. De sover bedre, de har færre sygedage, og de er gladere. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? Og hvor stor en del af tiden i de seneste to uger har du været glad og i godt humør?

Det er nogle af de spørgsmål, som 5.085 medarbejdere i ældreplejen i 10 danske kommuner har svaret på i forbindelse med en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag.

Forskerne bag undersøgelsen har kigget på, om det betyder noget for de ansattes trivsel, at de har det godt på arbejdet og er engagerede i og knyttet til arbejdspladsen. Og undersøgelsen viser en klar sammenhæng: jo større engagement, jo bedre trivsel. 
 Seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, cand.scient.pol og ph.d. Thomas Clausen, der har stået i spidsen for undersøgelsen, siger:

- Det smitter positivt af på én, hvis man har det godt på jobbet og er glad for sin arbejdsplads. Er man det, har man det også bedre, når man holder fri. Det er vigtig viden i forhold til, i hvor høj grad vores psykosociale arbejdsmiljø på jobbet påvirker vores generelle trivsel og måske også helbred.

Sover bedre, er mindre syge og i bedre humør

Forskerne har spurgt til tre centrale indikatorer for trivsel hos de sosu’er, sygeplejersker og andre faggrupper i ældreplejen, som har deltaget i undersøgelsen. De oplysninger har forskerne koblet med en lang række andre oplysninger om psykisk arbejdsmiljø, køn og alder og med informationer om tilknytningen til arbejdspladsen. Tilsammen giver oplysningerne et dækkende billede af sammenhængen mellem den enkeltes engagement på arbejdspladsen og hvordan personen trives. 

De tre centrale indikatorer er: Generel psykologisk trivsel, søvnkvalitet og sygefravær. Generel psykologisk trivsel dækker fx over, hvor stor en del af tiden i de seneste to uger, deltageren har været glad og i godt humør eller har følt sig aktiv og energisk. Og undersøgelsen viser, at de medarbejdere, som er engagerede i deres arbejdsplads og føler sig knyttet til den, har det bedre. De sover bedre, de har færre sygedage, og de oplever bedre trivsel. 

Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er den enkelte medarbejders eget engagement i arbejdspladsen, der har betydning for medarbejderens trivsel. Medarbejdere, der arbejder i afdelinger med et højt engagement generelt, har også en bedre trivsel – og denne sammenhæng mellem gruppens engagement i arbejdspladsen og medarbejderens trivsel er uafhængig af medarbejderens eget engagement i arbejdspladsen.

God grund til at fokusere på medarbejdernes trivsel

Undersøgelsen bekræfter, at det godt kan betale sig at gøre en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og få medarbejderne til at trives.

- Hvis de ansatte trives og er engagerede i arbejdspladsen, giver det et lavere sygefravær og mere friske og veludhvilede medarbejdere. Og det er jo i alles interesse, både arbejdspladsernes og medarbejdernes, siger Thomas Clausen.

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvad det er, der får sygeplejerskerne, sosu-assistenterne og de andre medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen rundt omkring i landet til at trives på jobbet. Tidligere undersøgelser viser ifølge Thomas Clausen, at mange forhold i det psykiske arbejdsmiljø spiller ind. Fx at man har indflydelse på arbejdet, at man oplever arbejdet som meningsfuldt, at man bliver vist tillid, og at man har et godt forhold til kollegerne.

Læs den videnskabelige artikel

Clausen T, Christensen K & Nielsen K. Does Group-Level Commitment Predict Employee Well-Being – A Prospective Analysis? American College of Occupational and Environmental Medicine, 2015. DOI: 10.1097/JOM.0000000000000547

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen