Spring over hovedmenu

Styrketræning mindsker kroniske smerter og forebygger tab af arbejdsevne hos slagteriarbejdere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 08-02-2016

Færre smerter, mindre arbejdsbesvær, bedre fysisk kapacitet og fastholdelse af arbejdsevne. Det var hvad slagteriarbejdere fik ud af at styrketræne tre gange ti minutter om ugen i ti uger på arbejdspladsen. Det viser en ny dansk NFA-rapport, som samler resultater fra et forskningsprojekt om emnet.

Kroniske smerter i skuldre, arme og hænder er almindeligt udbredt blandt slagteriarbejdere i Danmark, og det kan have store konsekvenser for den enkelte. Smerterne kan medføre nedsat arbejdsevne, højt sygefravær og tidlig pension. Ergonomisk træning i form af træning i gode arbejdsteknikker er derfor en strategi, der ofte bliver brugt på arbejdspladserne for at forebygge og behandle smerter i muskler og led.  

En supplerende strategi kan være at øge den enkelte medarbejders fysiske kapacitet gennem fysisk træning på arbejdspladsen. Og netop dét er nu blevet afprøvet med succes i et forskningsprojekt, som er udført i et samarbejde mellem forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og slagterier i Danmark. Resultaterne har tidligere været publiceret i videnskabelige artikler, men samles nu i en dansksproget NFA-rapport.

Gode resultater af specifik styrketræning

I forskningsprojektet undersøgte forskerne, hvad det betød for slagteriarbejdere med kroniske smerter, om de gennemførte en ergonomisk indsats (kontrolgruppe) eller lavede specifik styrketræning på arbejdspladsen. Effekten af træningen blev både målt i forhold til slagteriarbejdernes smerter i bestemte kropsdele, deres arbejdsbesvær, fysiske kapacitet og arbejdsevne. Resultaterne af interventionsstudiet viste, at:

  • intensiteten af de kroniske smerter i skuldre, arme og hænder i gennemsnit faldt med 39 procent hos slagteriarbejderne i styrketræningsgruppen,
  • halvdelen af slagteriarbejderne i styrketræningsgruppen fik mindsket deres kroniske smerter med mindst 50 procent,
  • styrketræningen mindskede slagteriarbejdernes arbejdsbesvær og forbedrede deres muskelstyrke,
  • styrketræningen forebyggede et tab af arbejdsevne. 

-Virksomhedstilpasset styrketræning på arbejdspladsen ser ud til at være en effektiv indsats for arbejdstagere med kroniske smerter i muskler og led, som udfører fysisk hårdt og ensidigt gentaget arbejde. Det er også værd at bemærke, at der ikke blot er tale om en reduktion i slagteriarbejdernes oplevelse af smerter. Styrketræningen førte også til, at slagteriarbejderne forbedrede deres fysiske kapacitet og forebyggede tab af arbejdsevne, forklarer Emil Sundstrup, forsker og projektleder på forskningsprojektet.

Andre resultater fra projektet

Før de gik i gang med interventionsstudiet, gennemførte forskerne desuden to andre studier for at undersøge sammenhængen mellem fysisk aktivitet i fritiden og de oplevede smerter og for at finde ud af, om slagteriarbejdere med kroniske smerter opfatter indeklimaet anderledes end smertefrie kollegaer.

1. Fysisk aktivitet i fritiden og nakkesmerter

Resultaterne af det første tværsnitstudie viser, at ud af næsten 600 slagteriarbejdere oplevede 

  • 60 procent smerter i skuldrene,
  • 48 procent i nakken, 40 procent i albuer og underarme og
  • 52 procent i hænder og håndled.
  • 38 procent havde arbejdsbesvær på grund af disse smerter. 

Forskerne fandt desuden, at slagteriarbejdere, der lavede fysisk aktivitet i fritiden havde en lavere sandsynlighed for at opleve smerte i nakkeregionen. Derimod fandt de ikke nogen sammenhæng mellem fysisk aktivitet i fritiden og smerter i skuldre, albue og/eller hånd/håndled. Baseret på disse resultater kan det dog ikke konkluderes, om fysisk aktivitet i fritiden fører til færre smerter i nakken eller om nakkesmerter er med til at begrænse fysisk aktivitet i fritiden. 

2. Smerter og oplevelse af indeklima

Resultaterne af det andet tværsnitsstudie viste, at slagteriarbejdere med kroniske smerter oplevede dobbelt så mange generende indeklimafaktorer i arbejdet som kollegaerne uden smerter. Forskerne fandt desuden, at der var en sammenhæng mellem antallet af generende faktorer i indeklimaet og smertetærsklen. Dette var målt ved tryk i en ellers smertefri referencemuskel i underbenet. I disse sammenligninger blev der taget højde for medarbejdernes alder, rygning og jobfunktion. 

-Den kroniske smertetilstand ser ud til at medføre nogle ændringer i hjernens følsomhed, som muligvis kan have medført en stærkere reaktion på forskellige faktorer i indeklimaet i arbejdsmiljøet, slutter Emil Sundstrup.

Download NFA-rapporten gratis fra NFA’s hjemmeside

Emil Sundstrup, Markus Due Jakobsen, Mikkel Brandt Petersen, Kenneth Jay og Lars L Andersen Styrketræning mindsker kroniske smerter og forebygger tab af arbejdsevne hos slagteriarbejdere, NFA-rapport, februar 2016.

Læs tidligere nyheder om slagteriarbejderne

De tidligere nyheder er skrevet på baggrund af de videnskabelige artikler fra projektet:

  • Styrketræning mindsker kroniske smerter og arbejdsbesvær hos slagteriarbejdere.
  • Styrketræning kan forebygge tab af arbejdsevne hos slagteriarbejdere.

Yderligere oplysninger

Forsker Emil Sundstrup, NFA, eller professor Lars L. Andersen, NFA.