Spring over hovedmenu

WHO’s guideline for formaldehyd holder stadig

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Kirsten Rydahl - 04-11-2016

WHO’s guideline for formaldehyd i indeklimaet fra 2010 skal ikke justeres, selvom der er kommet ny viden om de helbredsmæssige effekter af formaldehyd, vurderer forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

I 2010 fremlagde Verdenssundhedsorganisationen WHO deres guideline for en maksimal koncentration af formaldehyd i indeklimaluft – 0,1 mg pr. m3. Formålet med guidelinen var at beskytte mennesker mod irritation i øjne og luftveje, men WHO vurderede også, at guidelinen ville beskytte mennesker mod at udvikle kræft efter udsættelse for formaldehyd.

Siden 2010 er der gennemført mange, nye undersøgelser af sammenhængen mellem koncentrationen af formaldehyd og udvikling af kræft. Forskere fra NFA har derfor gennemgået de nyeste forskningsresultater for at vurdere, om WHO’s guideline stadig holder i forhold til udvikling af kræft. Og det gør den, understreger dr.pharm. Gunnar D. Nielsen fra NFA.

- Resultaterne fra de nye, videnskabelige undersøgelser har ikke udfordret troværdigheden af WHO’s guideline for formaldehyd i forhold til risikoen for at udvikle kræft, slår Gunnar D. Nielsen fast. Vurderingen er i overensstemmelse med EU’s grænseværdigruppes (SCOEL’s) vurdering af grænseværdien for arbejdsmæssig udsættelse for formaldehyd.

Når kun til næsen 

Gennemgangen af de nyeste forskningsresultater vedrørende formaldehyd viser blandt andet, at al den formaldehyd, vi indånder fra luften, bliver absorberet i næsen og omsat i slimhinden. Så formaldehyd fra luften påvirker udelukkende slimhinderne i øjnene og næseregionen.

- Formaldehyd fra luften når ikke over i blodbanen, og kan derfor heller ikke påvirke vores indre organer og blodmarv og fx føre til, at man udvikler leukæmi, forklarer Gunnar D. Nielsen.

Det tyder derfor på, at påvirkning af vores indre organer fra formaldehyd udelukkende skyldes, at der naturligt dannes formaldehyd i kroppen.

Kræft i næsen

  • Tidligere undersøgelser har vist, at udsættelse for høje koncentrationer af formaldehyd øger risikoen for, at man udvikler kræft i næsen. Denne gennemgang af nye forskningsresultater viser, at der ikke er observeret ændringer i indholdet af formaldehyd i næseslimhinden ved udsættelse for formaldehyd i koncentrationer på op til 1,23 mg pr. m3
  • kun er observeret udvikling af kræft i næsen efter udsættelse for formaldehyd i koncentrationer på over 2,5 mg pr. m3.

WHO’s anbefalede guideline på 0,1 mg pr. m3 ligger langt under de koncentrationer, hvor forsøgsdyr har udviklet kræft i næsen.

- Vi vurderer derfor ikke, at der er fremkommet nye forskningsresultater, som giver anledning til at ændre WHO’s guideline for formaldehyd i indeklimaet, konkluderer Gunnar D. Nielsen.

Læs den videnskabelige artikel

Nielsen GD, Larsen ST & Wolkoff P. Re-evaluation of the WHO (2010) formaldehyde indoor air quality guideline for cancer risk assessment. Archives of Toxicology 2016. [Epub ahead of print]. DOI 10.1007/s00204-016-1733-8.

Læs artikel i Dansk Kemi

Revurderet cancerrisiko ved formaldehydudsættelser i indeklimaet. Dansk Kemi nr. 8, 2016.

Læs omtale af WHO guidelines fra 2010

Forslag til guideline for formaldehyd i indeklimaet, nyhed på NFA’s hjemmeside nov 2016

Yderligere oplysninger

Dr.pharm. Gunnar D. Nielsen, NFA