Spring over hovedmenu

Forventninger til ledelsen har indflydelse på muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 02-05-2017

Jo mere negative forventninger medarbejderne havde til ledelsen, i jo højere grad angav bygningsmedarbejderne, at de oplevede en høj grad af fysisk anstrengelse, træthed i kroppen, mental træthed og smerter i ryggen. Det viser nye forskningsresultater.

”Den stærke, risikovillige og hårdtarbejdende mand, som forsørger familien i sit ansigts sved”. Det er den dominerende fortælling om arbejderen i byggebranchen på tværs af landegrænser. Det viser en række tidligere studier. Disse studier peger også på, at der er begrænsede muligheder for at tage hensyn til kroppen og undgå nedslidning. Alligevel er der kun få, der har undersøgt, hvad der skal til for at tilpasse arbejdstempo og arbejdsbyrde og tage hensyn til smerter og træthed i kroppen.

En gruppe forskere ville derfor undersøge sammenhængen mellem byggemedarbejdernes syn på mulighederne for at skabe nye rammer og udviklingen af smerter. De nye rammer drejede sig om at gøre det tilladt at tale om smerter, fysisk anstrengelse og mental træthed. Forskerne fik 481 mandlige bygningsarbejdere med en gennemsnitsalder på knap 40 år til at svare på en række centrale spørgsmål i et spørgeskema. I gruppen indgik tømrere, murere, stillads- og betonarbejdere.

Hovedansvaret for den fysiske arbejdsbyrde

Overordnet viste svarene, at 65 procent af deltagerne i undersøgelsen vurderede, at de selv har hovedansvaret for den fysiske arbejdsbyrde på jobbet, 40 procent svarede, at det var ledelsen, 35 procent, at det var byggebranchen generelt, mens 11 procent pegede på producenterne af byggematerialerne og 6 procent på kollegerne. Procenttallene afspejler, at det var muligt at angive flere svar på samme spørgsmål.

Når forskerne spurgte om bygningsarbejdernes syn på at udforme en alternativ praksis i branchen, som tager hensyn til kroppen, svarede 39-49 procent, at de forventede negative reaktioner fra ledelsen, hvis de fremkom med den type ønsker, og 20-33 procent forventede negative reaktioner fra kollegaerne. Derimod var der kun 13-18 procent af deltagerne i undersøgelsen, som mente, at de selv ville være negative overfor en sådan alternativ praksis. Resultaterne gjaldt uanset køn, alder, jobgruppe, livsstil og symptomer på depression.

Negative forventninger fører til træthed og smerter

Analyserne viste desuden, at jo mere negative forventninger, medarbejderne havde til ledelsen, i jo højere grad oplevede de en høj grad af fysisk anstrengelse, træthed i kroppen, mental træthed og smerter i ryggen. Dette viser, ifølge forskerne, at der er en modsætning mellem det oplevede ansvar for arbejdsbyrden og mulighederne for at ændre på forholdene:

-Når en stor andel af bygningsarbejderne svarer, at de oplever, at ansvaret er deres eget og samtidig forventer negative reaktioner fra enten ledelse eller kolleger, så peger det på, at mulighederne for at skabe alternative praksisser er begrænsede. Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om medarbejderne overhovedet kan påtage sig det ansvar, hvis de risikerer marginalisering, social eksklusion eller i værste fald fyring, siger post.doc. Jeppe Ajslev, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Ledelsen spiller en central rolle

Skal man nedbringe muskel- og skeletbesværet blandt bygningsarbejderne i fremtiden, spiller ledelsen derfor en central rolle: 

-Vil man ændre medarbejdernes negative forventninger til deres muligheder for at ændre kulturen i branchen, tyder vores resultater på, at ledelsen spiller en central rolle. Det kan fx være i forhold til at foreslå et lavere arbejdstempo, at tage hensyn til kroppen, at sygemelde sig pga. smerter i kroppen, at diskutere den fysiske arbejdsbyrde og gøre brug af tekniske hjælpemidler, siger post.doc. Jeppe Ajslev, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Jeppe Ajslev peger på, at der også er en positiv side ved resultaterne af undersøgelsen:

- De bygningsarbejdere, som har positive forventninger til ledelsens reaktion på deres ønsker, rapporterer om en lavere grad af rygsmerter, fysisk anstrengelse og træthed. Det rummer et stort potentiale for forebyggelse. Kan man som ledelse få skabt rum for en sådan alternativ praksis i sin byggevirksomhed, så mener jeg, at man kan nå meget langt, slutter Jeppe Ajslev.

Samarbejdspartnere i projektet

  • Lunds Universitet, Sverige
  • Roskilde Universitet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs den videnskabelige artikel

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, Roger Persson and Lars Louis Andersen. Contradictory individualized self-blaming: A cross-sectional study of associations between expectations to managers, coworkers, one-self and risk factors for musculoskeletal disorders among construction workers. BMC Musculoskeletal Disorders (2017) 18:13 DOI 10.1186/s12891-016-1368-1.

Yderligere oplysninger

Post. doc. Jeppe ZN Ajslev, NFA.